Mokslininkai


Pridėti/Pašalinti filtrus (1 šiuo metu taikomi filtrai)
Rezultatai 1-50 iš 1571 (Paieškos laikas: 0.023 sekundės).
:
Aktualumą

 

Mokslininkų profiliai
Pavardė, vardasPadalinysBūsenaMoksliniai interesai
Barzdaitis, VytautasTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeMultimedia sistemos, interneto televizija, mechatroninės sistemos / Applications for Vibration monitoring, Multimedia, Robotics
Misiūnienė, JurgaSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / EmployeeKognityvinė psichologija: psichologinių intelekto, kūrybiškumo, dėmesio ir kalbos (skaitymas, rašymas, kalbėjimas) tyrimai. Gabių vaikų identifikavimas ir savijautos ugdymo įstaigoje tyrimai. Veiksniai, lemiantys intelektinių gabumų realizavimą bei pasiekimų akademinėje veikloje lygį mokykliniame ir jauno suaugusiojo amžiuje. Psichologiniai brandumo mokyklai aspektai. / Cognitive psychology: psychological aspects of intelligence, creativity, and language (reading, writing, speaking); identification of gifted children and their feeling in educational settings; factors determining realization of intellectual and creative abilities and level of academic achievements in child and young adult ages; psychological factors related to the school readiness.
Tutlytė, JūratėMenotyros katedra Darbuotojas / EmployeeArchitectural and cultural transformations in post - communist societies, cultural/creative industries and creative cities, culture based urban regenerations, participatory culture, design and urbanism, design and architecture processes
Bielinskienė, AgnėKompiuterinės lingvistikos centras Darbuotojas / EmployeeTekstynų lingvistika, sintaksė, semantika, lietuvių kalbos kultūra, terminologija / Corpus linguistics, syntax, semantics, Lithuanian language culture, terminology
Motiečienė, RobertaSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeePsichosocialinių veiksnių socialinėse įstaigose analizės tyrimai, socialinio darbo su šeima praktikos tyrimai; socialinių paslaugų srities tyrimai.
Kaminskienė, LinaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeŠvietimo inovacijos; lyderystė švietime; technologijomis grindžiamas mokymasis; neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas; socialinė partnerystė švietime. / Educational innovations; personalized learning; technology enhanced learning; non-formal and informal learning; business and academic cooperation models.
Zinkus, RimvydasInformatikos fakultetas Darbuotojas / Employee
Kasčiukaitis, ArvydasKatalikų teologijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeNaujasis Testamentas, ypač Pauliaus laiškai ir Jono tradicija, bei parabiblinė literatūra New Testament, especially Pauline letters and Johannine tradition, and para-biblical literature
Linkevičiūtė, EglėAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeMokymas(is) visą gyvenimą, formalusis ir neformalusis užsienio kalbų mokymas(is), IKT užsienio kalbų mokyme(si), nuotolinis užsienio kalbų mokymas(is), integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) / Long - life learning, formal and informal foreign language learning, ICT in foreign language teaching / learning, distant foreign language teaching/ learning, content and language integrated teaching/ learning
Matulionienė, JūratėUžsienio kalbų institutas Darbuotojas / Employee
Liesionis, VytautasVadybos katedra Darbuotojas / Employee
Darškuvienė, ValdonėFinansų katedra Darbuotojas / Employee
Viedrynaitis, RimantasVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeEgzistencinė filosofija, klasikinė ir šiuolaikinė filosofija, aktualioji etika Existential philosophy, classical and contemporary philosophy, contemporary ethics
Kamandulytė-Merfeldienė, LauraLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeeTekstynų lingvistika, psicholingvistika, natūralioji morfologija, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, kalbos įsisavinimas ir išmokimas, kalbos sutrikimai Corpus linguistics, psycholinguistics, natural morphology, children’s language and language aimed to children, mastering and learning language, language impairments
Čepurnienė, KarolinaBiologijos katedra Darbuotojas / Employee
Jarašiūnaitė-Fedosejeva, GabijaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMokslinių interesų kryptys: Emocinis ir fiziologinis atsakas į stresorius; Fiziologinis reaktyvumas; Streso įveika; A tipo elgsena; Eksperimentinė psichologija. / Stress, psychophysiological response to stressors, stress management and the aspects of coping with stress, effectiveness of relaxation techniques; psychological factors related to the diseases’ development; type A personality; biofeedback; neurofeedback; experimental psychology.
Šinkariova, LiudaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeAsmens psichosocialinio funkcionavimo ypatumai bei psichosocialinės reabilitacijos galimybės įvairiose tiriamųjų grupėse; Įvairių psichologinių ir elgesio sunkumų nesiekiančių klinikinio lygmens (depresiškumo, nerimastingumo, impulsyvumo, socialinio nerimo, vienišumo, potrauminio streso simptomų, įkyrių minčių, savireguliacijos, miego sunkumų, priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, pirkimų, azartinių lošimų, interneto) tyrimai įvairiose socialinėse demografinėse grupėse; Vaikų ir paauglių psichosocialinės adaptacijos sunkumų tyrimai. / Psychological factors peculiarities and psychological interventions efficiency of psychosocial rehabilitation; non-clinical psychological and behavioural difficulties research in various sociodemographic groups; the research of children and adolescents psychosocial adaptation.
Andrušaitytė, SandraAplinkotyros katedra Darbuotojas / Employee
Žakevičienė, IndrėLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeeLiteratūrinė komparatyvistika, ekokritika, ekopsichologija / Literary comparativism, ecocritics, ecopsychology
Daugėlienė, DovilėSocialinio darbo katedra Darbuotojas / Employee
Vitas, AdomasAplinkos tyrimų centras Darbuotojas / Employee
Šliužaitė, VilmaTeologijos katedra Darbuotojas / EmployeeKrikščioniškoji etika, krikščioniškasis personalizmas, fenomenologija Christian ethics, Christian personalism, phenomenology
Naujanienė, RasaSocialinio darbo katedra Darbuotojas / EmployeePalyginamasis socialinis darbas su šeima, gerontologinis socialinis darbas, socialinių paslaugų organizacijų veiklos ir žmogiškųjų išteklių plėtotė, darbo kokybės tyrimai, socialinio darbuotojo identitetas.
Pukelienė, VioletaEkonomikos katedra Darbuotojas / Employee
Stripeikis, OsvaldasVadybos katedra Darbuotojas / Employee
Puidokienė, IngaIstorijos katedra Darbuotojas / Employee
Petravičienė, IngaAplinkotyros katedra Darbuotojas / Employee
Migonytė-Petrulienė, ViltėMenų fakultetas Darbuotojas / EmployeeXX amžiaus architektūros istorija ir kurortologija, moderni visuomenė, kultūros paveldas ir skaitmenizavimas History of architecture and resort development in the 20th century, modern society, cultural heritage and digitization
Advilonienė, ŽivilėReligijos studijų katedra Darbuotojas / Employee
Galdikas, MatasGamtos mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Šilingaitė, SigitaHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Kuzborska, JūratėVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Urnikis, AntanasValdymo ir investicijų departamentas Darbuotojas / Employee
Požerskis, RomualdasŠiuolaikinių menų katedra Darbuotojas / Employee
Kisieliauskas, JustinasEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeKūrybos ekonomika, laimės ekonomika, socialinių problemų ekonomika, socialinių tinklų marketingas, skaitmeninis marketingas, asmeninio prekės ženklo marketingas / Creative economy, happiness economy, social problem economics, social network marketing, digital marketing, personal brand marketing
Ruzgys, PauliusBiologijos katedra Darbuotojas / Employee
Žvaliauskienė, SidonaUžsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra Darbuotojas / EmployeeDalykinių tekstų vertimas, vokiečių kaip užsienio kalbos mokymas, tarpkultūrinė komunikacija Translation of disciplinary texts, teaching German as a foreign language, intercultural communication
Ganusauskaitė, AurelijaEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / EmployeeOrganizacinis kūrybingumas, asmeninė lyderystė, efektyvumas / Organizational creativity, personal leadership, efficiency
Žižienė, SimonaViešosios teisės katedra Darbuotojas / Employee
Molis, ArūnasRegionistikos katedra Darbuotojas / EmployeeEnergetinis saugumas, Europos integracija, procesai Vidurio ir Rytų Europos regione, Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas, ateities studijų metodologija / Energy security, European integration, processes in Central and Eastern Europe, Baltic-Nordic cooperation, future studies methodology
Žemaitytė, AistėVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / Employee
Karaliūtė, AkvilėEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeInovacijų ekonomika, darbo ekonomika, elgsenos ekonomika, ekonometrika / Innovation economics, labor economics, behavioral economics, econometrics
Kazlauskas, MykolasBiochemijos katedra Darbuotojas / Employee
Stancikas, EgidijusSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Gudaitytė, BronėVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeReligijos filosofija, ontologija, etika, estetika, muzikos filosofija, Rytų filosofija, filosofijos istorija, ugdymo filosofija / Philosophy of religion, ontology, ethics, aesthetics, philosophy of music, Oriental philosophy, history of philosophy, philosophy of education
Gražulevičius, TomasAplinkotyros katedra Darbuotojas / Employee
Gustainienė, LoretaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeePozityvūs psichologiniai ir socialiniai su asmens sveikata ir darbo aplinka susiję veiksniai; Psichosocialiniai rizikos veiksniai darbe. / Positive psychosocial factors of human functioning within the context of organizational, school and health psychology; psychosocial risk factors at work.
Gruslytė, MonikaHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Leonavičienė, AurelijaUžsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra Darbuotojas / EmployeeVertimo teorija ir kritika, kontrastinė lingvistika, teksto lingvistika, stilistika, pragmatika, tekstynų lingvistika / Translation theory and criticism, contrast linguistics, text linguistics, stylistics, pragmatics, linguistic linguistics
Ringailienė, TeresėUžsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra Darbuotojas / EmployeeMultimodalioji diskurso analizė, akademinis diskursas, mokslo populiarinimo diskursas, žanro analizė, tekstynų lingvistika, vertimas / Multimodal discourse analysis, academic discourse, science discourse discourse, genre analysis, texture linguistics, translation