Search: 2. Magistrantūros baigiamieji darbai / Master's theses (ŠA)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 668 (Search time: 0.158 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
14-Jun-2019Dirbtinių neuroninių tinklų taikymas įsilaužimams aptikti kompiuterių tinkluoseKurasova, Olga; Vaišnoras, ŽydrūnasMagistro darbas / Master thesis
23-Jun-2019Britų karališkosios šeimos jaunosios kartos atstovų tarimo ypatybės: sociofonetinė analizėSelmistraitis, Linas; Kuzborskaja, GalinaMagistro darbas / Master thesis
36-Jun-2019Socialinė atsakomybė įmonių strateginėje plėtrojeStankaitis, Romualdas; Milevičiūtė, AstaMagistro darbas / Master thesis
46-Jun-2019Gotiškumas Jolitos Skablauskaitės kūrybojeKolevinskienė, Žydronė; Ponomarenko, DenisMagistro darbas / Master thesis
53-Jun-2019Prototipiškumas lietuvių ir britų leksikografinėje tradicijojeSelmistraitis, Linas; Selenkovaitė, GintarėMagistro darbas / Master thesis
63-Jun-2019Konceptualusis PUIKYBĖS modelis lietuvių ir anglų kalbų pasaulėvaizdžiuoseBučienė, Laimutė; Butkus, ArnasMagistro darbas / Master thesis
73-Jun-2019Išmaniosios mobilios programėlės kūno laikysenai vertinti ir koreguoti turinysKemerytė-Ivanauskienė, Eglė; Sekmokaitė, LauraMagistro darbas / Master thesis
86-Jun-2019Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų profesinio perdegimo, saviveiksmingumo, suvokto kolektyvinio veiksmingumo ir mokyklos klimato sąsajosRimkevičienė, Violeta; Giliun, AnaMagistro darbas / Master thesis
93-Jun-2019Trenerių vadovavimo stiliaus, sportininkų motyvacijos ir valingo elgesio sąsajosSabaliauskas, Stanislav; Bondareva, EvelinaMagistro darbas / Master thesis
104-Jun-2019Kompiuterinio raštingumo kompetencijos įtaka integruojantis į darbo rinką Alytaus apskrityjePetkus, Tomas; Balčiūnienė, IngaMagistro darbas / Master thesis
115-Jun-2019Lošėjų depresiškumo, nerimo, streso lygių ir psichologinės gerovės sąsajosRimkevičienė, Violeta; Veromej, TatjanaMagistro darbas / Master thesis
125-Jun-2019Nuteistųjų, atliekančių bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, resocializacijos ypatumaiAleksienė, Vilmantė; Gaidukienė, AlionaMagistro darbas / Master thesis
134-Jun-2019Lietuvių kalbos teksto atpažinimo algoritmai ir jų panaudojimo tyrimasIgumenov, Aleksandr; Rožickas, RokasMagistro darbas / Master thesis
146-Jun-20195 – 8 klasių mokinių socialinės kompetencijos ugdymas(-is) technologijų pamokose.Žygaitienė, Birutė; Gumenienė, DainaMagistro darbas / Master thesis
156-Jun-2019Edukacinės aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, pradiniame ugdymeJašinauskas, Linas; Rutkauskaitė, Jurgita,Magistro darbas / Master thesis
166-Jun-2019Darbo organizavimo tobulinimas viešojoje įstaigojeIgnotas, Anicetas; Indrašienė, AstaMagistro darbas / Master thesis
1721-May-2019Žaidybinių veiklų taikymas įveikiant kalbėjimo sutrikimus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdymeGedvilienė, Genutė; Sabaliauskaitė, JolantaMagistro darbas / Master thesis
185-Jun-2019Nepasiturinčių šeimų psichosocialinių lūkesčių įgyvendinimo galimybės, panaudojant piniginę socialinę paramąLabanauskas, Liutauras; Urbonaitė, GretaMagistro darbas / Master thesis
1921-May-2019Digital game-based learning in STEM classroom: a case of Lithuania and Finland elementary schoolKasperiūnienė, Judita; Ilodigwe, Udoka TochukwuMagistro darbas / Master thesis
2021-May-2019Teachers' perceptions on the role of feedback for improving teaching practiceKaminskienė, Lina; He, FengyanMagistro darbas / Master thesis
215-Jun-2019Tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizavimo pokyčiaiBardauskienė, Raminta; Rakštienė, IngaMagistro darbas / Master thesis
224-Jun-2019Decentralizuotas duomenų saugojimas pagrįstas blokų grandinės technologijaPetkus, Tomas; Pakeltytė, RūtaMagistro darbas / Master thesis
236-Jun-2019Vilniaus tarptautinio oro uosto teritorijos denrofloraNoreika, Remigijus; Kašėta, GedeminasMagistro darbas / Master thesis
245-Jun-2019Mokinių kūrybiškumo raiška integruojant populiariąją muziką neformaliojo švietimo įstaigosePalubinskienė, Vida; Ščetilnikovas, ArūnasMagistro darbas / Master thesis
256-Jun-2019Spеcialiųjų ugdymоsi pоrеikių turinčių mokinių mokymosi motyvacijos ugdymo(si) galimybės mokantis gamtos pažinimo dalykoCibulskaitė, Nijolė; Augustinovič, AgataMagistro darbas / Master thesis
266-Jun-2019Konceptualusis meilės ir neapykantos modelis lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno medžiaga)Bučienė, Laimutė; Baronaitė, ŠarūnėMagistro darbas / Master thesis
273-Jun-2019Vaiko konceptas anglų ir lietuvių lopšinėseCibulskienė, Jurga; Jakimčikė, IrmantėMagistro darbas / Master thesis
285-Jun-2019Būsimų ir dirbančių mokytojų psichologinė gerovė, empatija ir patiriamas stresasPetrulytė, Ala; Čaiko, KsenijaMagistro darbas / Master thesis
296-Jun-20199-10 Klasių mokinių sveikos mitybos įpročių ugdymas(-is) technologijų pamokoseKepalienė, Inga; Valentukonienė, SnieguolėMagistro darbas / Master thesis
305-Jun-2019Expression prospective music teacher’s of intercultural communication competence in the universityRauduvaitė, Asta; Meng, JingminMagistro darbas / Master thesis
315-Jun-2019Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikos improvizavimo ypatumaiBarkauskas, Vytautas; Jočienė, AnastasijaMagistro darbas / Master thesis
326-Jun-2019Jaunesniųjų paauglių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, subjektyvi laimingumo patirtis mokyklojeNavaitienė, Julita; Andriekutė, RedaMagistro darbas / Master thesis
335-Jun-2019Mamų žaismingumo, santykio su savo mama, suvokto auklėjimo stiliaus ir vaikų žaismingumo sąsajosBrėdikytė, Milda; Beniušienė, SimonaMagistro darbas / Master thesis
343-Jun-2019Skirtingų sporto šakų paauglių kvėpavimo sistemos rodiklių ypatumaiKemerytė- Ivanauskienė, Eglė; Malkevičiūtė, LauraMagistro darbas / Master thesis
356-Jun-2019Sovietmečio refleksija Ričardo Gavelio apsakymuose (rinkiniai "Įsibrovėliai" ir "Nubaustieji")Kolevinskienė, Žydronė; Kvedaraitė, InesaMagistro darbas / Master thesis
366-Jun-2019Mirties vaizdinys Kristinos Sabaliauskaitės romane „Silva rerum“nėra, nėra; Markūnaitė, SantanaMagistro darbas / Master thesis
375-Jun-2019Mokinių ir mokytojų požiūris į kūrybiškumo raišką taikant improvizaciją bendrojo ugdymo mokyklų vi – viii klasių muzikos pamokoseBarkauskas, Vytautas; Sušinskaitė, AgnėMagistro darbas / Master thesis
385-Jun-2019The peculiarities in prospective music teacher's learning to play the pianoRauduvaitė, Asta; Cui, XIaodiMagistro darbas / Master thesis
395-Jun-20193 – 5 metų amžiaus vaikų motorinės raidos skatinimas naudojant etninės muzikos elementusPalubinskienė, Vida; Pileckaitė, LauritaMagistro darbas / Master thesis
405-Jun-2019Neformaliojo muzikinio ugdymo situacijų analizė Vilniaus miesto gimnazijoseTavoras, Vilius; Malčiauskaitė, AstaMagistro darbas / Master thesis
415-Jun-2019The significance of piano playing activities in the decelopment of future music teacher’s professional competenciesJucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva; Zhu, ShuaiMagistro darbas / Master thesis
425-Jun-2019The application of Zoltan Kodaly’s teaching ideas in music education in Henan provinceVitkauskas, Remigijus; Xu, RanMagistro darbas / Master thesis
435-Jun-2019The importance of piano playing skills for the future music teachers’ personal developmentJucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva; Meng, XinMagistro darbas / Master thesis
446-Jun-2019Xylella fastidiosa patogeno paplitimo Lietuvoje rizikos vertinimo analizėNoreika, Remigijus; Kančiauskaitė, DonataMagistro darbas / Master thesis
456-Jun-2019Savivaldybių biudžeto sudarymo ypatumaiJasevičienė, Filomena; Kavaliauskienė, IngaMagistro darbas / Master thesis
466-Jun-2019Mokytojo profesijos kompetencijų tobulinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigojeRuškytė, Džiuljeta; Dulevičiūtė, RimaMagistro darbas / Master thesis
476-Jun-2019Brandaus amžiaus mokytojų tarpasmeninių santykių su mokiniais fenomenologinė analizėNavaitienė, Julita; Vyšniauskaitė, GailaMagistro darbas / Master thesis
485-Jun-2019Pradedančiojo muzikos mokytojo veikla: iššūkiai, galimybės ir sprendimo būdaiKirliauskienė, Rasa; Pačegonytė, AušraMagistro darbas / Master thesis
495-Jun-2019Pecularities of future music teachers‘ vocal education in Lithuania and ChinaJucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva; Lyu, YananMagistro darbas / Master thesis
505-Jun-2019Promoting the student’s self-confidence as a performerKirliauskienė, Rasa; Bi, GuanhuaMagistro darbas / Master thesis