Search: Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-20 of 20 (Search time: 0.15 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
111-Jan-2018Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybė, gerinant vaikų su specialiaisiais ugdymo poreikiais įtraukties galimybes X ikimokyklinio ugdymo įstaigojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Urbikienė, JaninaMagistro darbas / Master thesis
22018Vaikų nuostatos dėl integruotos kūno kultūros pamokos, kaip instrumento, validumas LietuvojeSelickaitė, Dovilė; Rėklaitienė, Diana; Block, Martin; Pukėnas, Kazimieras; Kavaliauskas, MindaugasStraipsnis / Article
36-Jun-2019Vertinimas, kaip mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, gerovės komponentasGalkienė, Alvyra; Rakauskaitė-Butkevičienė, JustinaMagistro darbas / Master thesis
46-Jun-2019Įtraukiojo ugdymo dimensijų raiška daugiakalbėse ir vienakalbėse ikimokyklinio ugdymo įstaigoseGalkienė, Alvyra; Žalkauskaitė, EditaMagistro darbas / Master thesis
56-Jun-2019Vaikų su kochleariniais implantais kalbos kompetencijų ugdymas bendradarbiaujant edukacinės įtraukties sąlygomisGalkienė, Alvyra; Telešova, OlgaMagistro darbas / Master thesis
66-Jun-2019Įtraukiojo ugdymo realizavimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: teorijos ir praktikos sankirtosGalkienė, Alvyra; Šimkė, JulijaMagistro darbas / Master thesis
72018Įgalinančio ugdymo raiškos edukacinės įtraukties sąlygomis analizėGalkienė, AlvyraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
82017Mokyklos kaita įtraukiojo ugdymo link ir psichologo vaidmuoPetrulytė, AlaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
92018Įtraukusis ugdymas nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštosios mokyklos. Tęstinumo poreikisLisauskienė, DovilėStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
102017Kritinė įtraukiojo ugdymo aktualizacija: Lietuvos mokytojų ir ugdymo nesėkmę patyrusių mokinių tėvų patirtisGalkienė, AlvyraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
112017Į mokinių pozityvių tarpusavio santykių plėtotę orientuotos pedagoginės strategijos įtraukiajame ugdymeMonkevičienė, OnaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
122018Būsimųjų muzikos mokytojų rengimas įtraukiajam ugdymuiGirdzijauskienė, Rūta; Sakadolskis, Emilija AlmaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
132019Implementing inclusive education in Lithuania: what are the main challenges according to teachers’ experiences?Lakkala, Suvi; Juškevičienė, Agnė; Česnavičienė, Jūratė; Poteliūnienė, Sniegina; Ustilaitė, Stasė; Uusiautti, SatuStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
1415-Jun-2020Klausos sutrikimų ir hiperaktyvumo sutrikimą turinčių mokinių muzikinio ugdymo iššūkiai ir jų sprendimo būdaiSakadolskienė, Emilija; Kelpšaitė-Budinavičienė, AgnėBakalauro darbas / Bachelor thesis
152015Psichologo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekstePetrulytė, AlaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
162016Internalisation of disability as a social phenomenon in the reality of inclusive educationGalkienė, AlvyraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
172016Pagalbos mokiniui mokykloje tobulinimas orientuojantis į įtraukųjį ugdymąVaitkuvienė-Zimina, Žana; Bruzgelevičienė, RamutėStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
1811-Jun-2020Ikimokyklinio ugdymo pedagogų įtraukiojo ugdymo patirtys integruojant specialiųjų poreikių vaikusČiučiulkienė, Nijolė; Jakelaitienė, ErnestaMagistro darbas / Master thesis
1912-Jun-2020Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo modelisNeifachas, Sergėjus; Zakarevičienė, SkaistėMagistro darbas / Master thesis
202014Index of inclusion: how can it support the inclusive education and education for sustainable developmentNes, KariStraipsnis / Article

 

  • previous
  • 1
  • next