Department Search Results

Now showing 1 - 10 of 14
 • VDU Gamtos mokslų fakultetas – tai modernus studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos tradicinių ir naujausių gamtos mokslų krypčių studijos bei atliekami aktualūs moksliniai tyrimai. Fakulteto komandą sudaro aukštos kvalifikacijos Lietuvoje ir užsienyje pripažinti mokslininkai, aplinkotyros, biologijos, biochemijos, chemijos ir fizikos specialistai. GMF mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Galimybę įsijungti į projektinę veiklą turi ir studentai. 2017 m. vykusioje tarptautinėje parodoje „Innovation Drift 2017“ GMF studento startuolio inovacija – Sausas medus laimėjo pirmąją vietą.
    462  263
 • Teisės studijos VDU atkurtos ir parengtos pagal vakarietišką universitetų modelį. Šį pasirinkimą lėmė aukštos kvalifikacijos teisininkų, kurie būtų gerai įvaldę teisinę anglų kalbą, būtų įgiję platų, liberalų išsilavinimą ir galėtų dirbti tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, poreikis. Teisės fakultete dėsto aukštos kvalifikacijos Lietuvos mokslininkai, savo sričių (civilinės, baudžiamosios, administracinės, darbo ir kitų teisės sričių) specialistai, užtikrinantys visų žinių ir įgūdžių, būtinų verstis teisininko praktika Lietuvoje, profesionalų suteikimą. Kadangi dauguma dėstytojų yra praktikuojantys teisininkai, studentai ne tik supažindinami su visais būtinais Lietuvos teisės elementais, tačiau Lietuvos teisė yra nagrinėjama nuolat pabrėžiant ir išryškinant jos praktinio pritaikomumo problemas.
    528  254
 • Humanitarinių mokslų fakultetas – tai akademinė erdvė, kurioje susilieja senosios universiteto tradicijos ir šiuolaikiškos istorijos, filosofijos, filologijos ir kultūros studijos. Fakulteto dėstytojai – pripažinti kalbos technologijų, regionų kultūrų, migracijos ir diasporų istorijos, daugiakalbystės specialistai, kartu su užsienio partneriais vykdantys inovatyvius mokslo ir taikomuosius tyrimus. Humanitarų erdvėse galima išgirsti ne tik lietuvių, anglų arba prancūzų, bet ir italų, norvegų, japonų, korėjiečių kalbas, kuriomis bendrauja jas studijuojantys studentai ir fakultete dirbantys gimtakalbiai dėstytojai.
    686  354
 • Informatikos fakulteto (IF) tyrėjai ir studentai naudojasi modernia įranga aprūpintomis multimedijos, kalbos technologijų, intelektualių sistemų, kompiuterių tinklų, daugiaplatformių sprendimų bei neuromokslų laboratorijomis. IF darbuotojai ir studentai kartu su tarptautiniais partneriais atlieka tyrimus duomenų analizės, dinaminių sistemų ir procesų modeliavimo, optimizavimo, rizikos bei patikimumo analizės, neuroninių tinklų, kalbos technologijų, išmaniųjų multimedijos sistemų, virtualios realybės projektavimo ir kitose srityse. Visos fakulteto bakalauro studijų programos tarptautinių ekspertų įvertintos maksimaliam šešerių metų laikotarpiui.
    335  124
 • Studijos VDU Socialinių mokslų fakultete pasižymi kokybe, tarptautiniais ryšiais, projektine veikla, dėmesiu moksliniams tyrimams. Esminis dėmesys skiriamas studentų profesinių žinių, vertybių ir gebėjimų lavinimui derinant teorines studijas ir praktinę veiklą. Kolegiškas dėstytojų ir studentų akademinis bendravimas yra svarbi fakulteto kultūros dalis. Diskusijos ir debatai, kritinis mąstymas ir reflektavimas yra akademinės bendruomenės fakultete pagrindas.
    897  476
 • Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas – tai įdomios ir uždegančios studijos, galimybė tobulintis kituose Europos universitetuose, atvira, kolegiška ir daugiakultūrinė aplinka, abipusė dėstytojų ir studentų pagarba, nekomercinio kino ir geros muzikos vakarai, karštos diskusijos ir didelės ateities galimybės. Fakultete dėsto Europoje ir visame pasaulyje pripažinti tyrėjai: prof. E. Račius, prof. A. Krupavičius, prof. A. Balčytienė. Taip pat buvę ir esami Lietuvos Respublikos Prezidento, Ministro Pirmininko, Seimo Pirmininko patarėjai: prof. A. Molis, prof. A. Nugaraitė, prof. M. Jurkynas, prof. L. Bielinis, dr. G. Žukaitė.
    669  330
 • Bioekonomikos plėtros fakultetas – vienas didžiausių VDU Žemės ūkio akademijos fakultetų, lyderiaujantis bioekonomikos plėtros, regionų ir kaimo plėtros vietovių darnaus vystymosi tyrimuose bei studijose, jungiantis studentų, mokslininkų, verslo, valdžios ir visuomenės bendruomenę fakulteto misijai, vizijai įgyvendinti.
    611  135
 • VDU Muzikos akademija – besikeičiantis, dinamiškas universiteto padalinys, kuriame derinamos geriausios muzikinio ugdymo tradicijos (didelis dėmesys atlikimo meno meistriškumo tobulinimui, tiesioginiam dėstytojo profesinės patirties perdavimui, nuosekliam pasirinktos specialybės mokymui) ir platus universitetinis lavinimas (kalbų, humanitarinių, socialinių mokslų studijos), ugdantis intelektualią, kuriančią ir darbo rinkoje puikiai prisitaikančią asmenybę.
    117  69
 • Pedagogikos studijos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje – naujas žvilgsnis į mokytojų rengimą. Rytdienos pedagogų karta čia auginama sujungus tvirtas dalykines bei tarpdisciplinines žinias, efektyviausias edukologijos mokslo patirtis, gilias tradicijas ir puoselėjant humanistinę artes liberales dvasią.Rengiant mokytojus, be išsamių dalyko žinių ne mažesnis dėmesys skiriamas visapusiškam išsilavinimui ir kiekvieno savirealizacijai. Galimybės įgyti įvairių sričių žinių, mokytis užsienio kalbų, ugdyti kūrybiškumo, verslumo ir informacinio raštingumo gebėjimus praktinėse laboratorijose – tai sąlygos formuotis laisvai asmenybei, gebančiai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio. VDU Švietimo akademijos tikslas – sukurti aplinką, kurioje galėtų bręsti savimi pasitikintis, nebijantis iššūkių, kompetentingas XXI amžiaus mokytojas.Išskirtinės studijos, leidžiančios tapti motyvuota ir kuriančia asmenybe. Toks Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos tikslas – parengti savimi pasitikintį, kompetentingą, inovatyvų mokytoją.Minėtuosius studijų principus savo pavyzdžiu palaiko Švietimo akademijos dėstytojai – švietimo ir visuomenės lyderiai – ne tik savo srities profesionalai, mokslininkai, bet ir nacionalinių premijų laureatai, pripažinti rašytojai, sportininkai, menininkai, kultūros veikėjai. Dabarties ir ateities švietimo užmojus Švietimo akademijoje įgyvendiname kartu – akademikai, studentai, švietimo bendruomenė ir švietimo klausimams neabejinga visuomenė. Visi, nebijodami iššūkių, prisidedame prie ateities Lietuvos kūrimo.
    3936  1935
 • Katalikų teologijos fakultetas (KTF) – vienintelis fakultetas Lietuvoje, įsteigtas ir patvirtintas Šventojo Sosto (Vatikanas), o jo teikiami diplomai atitinka tiek Lietuvos Respublikos, tiek Šventojo Sosto reikalavimus. Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su Šventojo Sosto Katalikiškojo švietimo kongregacija ir katalikų universitetais visame pasaulyje.
    210  113