Department Search Results

Now showing 1 - 10 of 18
 •   12
 •   3
 • Department
  Karjeros centras / Career Centre
  Centras / Center
    2
 • VDU Socialinių tyrimų centras – 2004 m. įsteigtas Socialinių mokslų fakulteto, Sociologijos katedros padalinys, kuris vykdo teorinius ir taikomojo pobūdžio sociologinius tyrimus pilietinės visuomenės, pilietinio ugdymo, socialinės atskirties, populiariosios kultūros, nacionalizmo ir etninių grupių bei lyčių ir šeimos politikos srityse. STC taip pat sudarytos sąlygos doktorantų ir magistrantų profesinių įgūdžių tobulinimui, integruojant juos į centro mokslinę tiriamąją veiklą. Centro mokslininkai vykdo socialinių projektų ir socialinių mokslų studijų ekspertizę, rengia mokslinius bei taikomojo pobūdžio leidinius ir organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas, skirtus akademinei bendruomenei, viešosios politikos praktikams ir plačiajai visuomenei. Nuo 2010 m. STC leidžia mokslo žurnalą „Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas“.
    68
 •   26
 •   34
 • Vykdo lyginamuosius, tarpdisciplininius baltistikos tyrimus, dalyvauja įvairiuose projektuose, organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, Latvijos kultūrą populiarinančius renginius, rengia ir leidžia mokslinę, metodinę bei mokomąją literatūrą.
    103
 • Azijos studijų centras yra vienas iš Vytauto Didžiojo universiteto tyrimų centrų, kurio pagrindas – daugiadisciplinių regioninių žinių sklaida. Centro tyrimų regionas yra Azija. Tyrinėjimai atliekami humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, ypatingą dėmesį skiriant šiuolaikinės Azijos politikos, ekonomikos, visuomenės ir kultūros kryptims. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas Rytų Azijos regionui (Japonija, Korėja ir Kinija), bet ateityje planuojama išplėsti tyrinėjimų ribas į Pietvakarių, Vidurinės, Pietų ir Pietryčių Azijos regionus.
    55
 • Tyrinėja Lietuvos šiuolaikinės miesto kultūros reiškinius, įvairių subkultūrinių bendrijų specifiką ir veiklą, virtualią, kompiuterinių technologijų formuojamą kultūrą.
    104
 • Centro darbuotojų tikslas – plėtoti kritinę teoriją, politinę filosofiją, tirti aktyvią viešųjų intelektualų veiklą, nagrinėti šiuolaikinio socialinio politinio, kultūrinio mąstymo raidą, reflektuoti ir kritiškai analizuoti visuomenėje vykstančius pokyčius, susijusius su istorine atmintimi, socialine nelygybe, lyčių lygybe, žmogaus teisėmis, regionine tapatybe bei geopolitine strategija, dalintis atliktos analizės rezultatais moksliniuose straipsniuose ir kitaip juos viešinti. Centro veiklos: - atlieka kritinės teorijos, politinės filosofijos, propagandos ir dezinformacijos tyrimus; - vadovauja doktorantų moksliniams tyrimams; - publikuoja politinės filosofijos, kritinės teorijos ir politikos mokslų krypties monografijas bei straipsnius; - rengia tarptautines bei respublikines konferencijas ir jose dalyvauja; - dalijasi žiniomis ir komentuoja naujausius įvykius per viešosios žiniasklaidos priemones, analizuoja politinius, geopolitinius ir socioekonominius procesus; - YouTube kanale viešina pokalbių laidą ,,Laisvai ir kritiškai“ anglų, rusų ir lietuvių kalbomis, kviečia diskutuoti viešuosius intelektualus, autoritarinio režimo disidentus, tarptautinio lygio profesūrą tiek iš VDU, tiek iš Europos universitetų, tokius kaip J. Rupnik (Sorbonos univ. Paryžius), Attila Pok (Vengrijos mokslų akademija), N. Bernsand (Lundo univ., Švedija), V. Volkov (Rygos univ.), D. Leinartė (VDU) M. Jurkynas (VDU), L. Bielinis (VDU), M. Ališauskienė (VDU), V. Valentinavičius (Seimo Žmogaus teisių biuras), Olga Sparaga (Baltarusijos disidentė, Berlyno univ.), Virginija Vitkiene (Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 vadovė).
    21