Department Search Results

Now showing 1 - 10 of 72
 •   9
 • VDU ŽŪA (buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto/ Akademijos) istorijos muziejus įkurtas 1974 m. spalio mėn. Akademijos 50-mečio išvakarėse, įkūrėja – Nijolė Bėčienė. Šiuo metu muziejus yra įsikūręs ŽŪA Centrinių rūmų pirmame aukšte ir pasitinka lankytojus K. Jasiūno žodžiais: „Mokslo ribų nėra. Tai visada nebaigtas pastatas, visada be stogo. Visą gyvenimą teks tą pastatą statyti ir statyti“.
    46
 •   3
 • Department
  Karjeros centras / Career Centre
  Centras / Center
    2
 • Department
  Džiazo katedra / Jazz Department
  Katedra / Department
    23
 •   41
 •   7
 • Department
  Fortepijono katedra / Piano department
  Katedra / Department
    24
 • Bandymų stotis yra neakademinis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos padalinys, tenkinantis mokslo ir studijų reikmes. Bandymų stoties misija - plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus prioritetinėse žemės ūkio mokslo srityse, ypatingą dėmesį skiriant tyrimų aktualumui, jų svarbai Lietuvos žemės ūkiui ir ekonomikai. Kurti ir skleisti pažangiausias biologines, žemės ūkio išteklių darnaus naudojimo bei plėtros žinias ir patirtį. Pagrindinės Bandymų stoties funkcijos: 1. Sudaryti sąlygas vykdyti fundamentinius ir taikomuosius žemės ūkio mokslo tyrimus Universiteto mokslininkams; 2.Skleisti žemės ūkio mokslo ir technologijų naujoves; 3.Sudaryti palankias sąlygas ir galimybes bandymų vykdytojams naudotis stoties įranga, laboratorijomis, technika ir inventoriumi bei pagalbinio personalo paslaugomis; 4.Teikti studentams techninę ir metodinę pagalbą, sudaryti jiems sąlygas Bandymų stotyje mokytis žemės ūkio technologijų, atlikti mokomąsias praktikas; 5.Teikti pagalbą Universiteto mokslininkams organizuojant bandymų apžiūras, lauko dienas, konferencijas, seminarus, pasitarimus; 6.Dalyvauti bakalaurų, magistrantų, doktorantų mokslo ir studijų procese; 7.Teikti konsultacijas žemės ūkio specialistams, ūkininkams.
    35
 • Department
  Fitopatologijos grupė / Phytopathology Group
  Administracinis / Administrative
  Fitopatologijos grupės veiklos tikslas – atlikti taikomuosius introdukuotų augalų patologijos tyrimus; visuomenėje skleisti gamtosaugines idėjas.
    2