Department Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Katedroje dirbantys dėstytojai pasižymi aukščiausia didaktine kompetencija, atliepiančia ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, įtraukiojo ir socialinio ugdymo poreikius. Dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai, publikuojantys savo mokslinės veiklos rezultatus Lietuvoje ir užsienyje, vykdantys mokslinius ir taikomuosius Lietuvos ir tarptautinius projektus, rengia nacionalinio lygmens metodinius leidinius ugdymo įstaigoms. Dalindamiesi savo didaktine patirtimi su švietimo bendruomene, jie aktyviai dalyvauja praktinėse šalies konferencijose, veda seminarus, mokymus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų, mokyklų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojams, vykdo ekspertinį darbą. Vykdomose studijų programose Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika bei Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas dėstytojai ugdo nuolat besimokančius, kūrybingus ir kompetentingus pedagogus, gebančius modeliuoti kokybišką ankstyvąjį ir pradinį vaikų ugdymą(si), tyrimais ir įrodymais grįsti savo ugdymo praktiką, kuriant šios srities inovacijas ir jas įgyvendinti, darant pozityvų poveikį šių ugdymo sričių kokybinei kaitai.
      16
  • Pedagogikos studijos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje – naujas žvilgsnis į mokytojų rengimą. Rytdienos pedagogų karta čia auginama sujungus tvirtas dalykines bei tarpdisciplinines žinias, efektyviausias edukologijos mokslo patirtis, gilias tradicijas ir puoselėjant humanistinę artes liberales dvasią.Rengiant mokytojus, be išsamių dalyko žinių ne mažesnis dėmesys skiriamas visapusiškam išsilavinimui ir kiekvieno savirealizacijai. Galimybės įgyti įvairių sričių žinių, mokytis užsienio kalbų, ugdyti kūrybiškumo, verslumo ir informacinio raštingumo gebėjimus praktinėse laboratorijose – tai sąlygos formuotis laisvai asmenybei, gebančiai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio. VDU Švietimo akademijos tikslas – sukurti aplinką, kurioje galėtų bręsti savimi pasitikintis, nebijantis iššūkių, kompetentingas XXI amžiaus mokytojas.Išskirtinės studijos, leidžiančios tapti motyvuota ir kuriančia asmenybe. Toks Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos tikslas – parengti savimi pasitikintį, kompetentingą, inovatyvų mokytoją.Minėtuosius studijų principus savo pavyzdžiu palaiko Švietimo akademijos dėstytojai – švietimo ir visuomenės lyderiai – ne tik savo srities profesionalai, mokslininkai, bet ir nacionalinių premijų laureatai, pripažinti rašytojai, sportininkai, menininkai, kultūros veikėjai. Dabarties ir ateities švietimo užmojus Švietimo akademijoje įgyvendiname kartu – akademikai, studentai, švietimo bendruomenė ir švietimo klausimams neabejinga visuomenė. Visi, nebijodami iššūkių, prisidedame prie ateities Lietuvos kūrimo.
      3936  1935