Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154495
Thumbnail Image
Cemnolonskė, Aušrinė
Status
Aktualu / Actual
Official Name
Cemnolonskė, Aušrinė
Alternative Name
Kulvietytė-Cemnolonskė, Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė Aušrinė Slavinskienė Aušrinė
Email
ausrine.cemnolonske@vdu.lt
Other Email(s)
ausrine.kulvietyte@gmail.com
ORCID
0000-0001-6826-7615
Scopus Author ID
57035426500
Legacy ID
rp00009
Department Role Status
Aktualu / Actual
Aktualu / Actual
Aktualu / Actual
Mokslininkų grupės vadovė
Aktualu / Actual
Gimė 1973 m. balandžio 24 d. Kaune. 1992-1997 m. studijavo menotyrą baklauro ir 1997-1999 m. magistrantūros studijose Vytauto Didžiojo universitete Menų fakultete. 2003 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją „Miuncheno meno mokyklos vaidmuo XIX a. antrosios pusės Lietuvos dailininkų kūryboje“. Nuo 2003 m. dėsto VDU Menų fakultete bakalauro ir magistrantūros studijose, vadovauja studentų baigiamiesiems darbams. 2007–2008 m. VDU Menų instituto (dabar fakultetas) Direktoriaus pavaduotoja; 2008–2013 m. VDU Menų fakulteto Menotyros katedros vedėja. Nuo 2006 m. šio fakulteto docentė. Nuo 2007 m. vadovauja VDU Menų fakulteto mokslininkų grupės klasteriui „Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai“.
Language Spoken Wrtitten
Lietuvių / Lithuanian
Gimtoji / Native
Gimtoji / Native
Anglų / English
Labai gerai / Very good
Labai gerai / Very good
Vokiečių / German
Pagrindai / Basics
Pagrindai / Basics
Rusų / Russian
Gerai / Good
Gerai / Good
Prancūzų / French
Pagrindai / Basics
Pagrindai / Basics
Lenkų / Polish
Pagrindai / Basics
Pagrindai / Basics