Use this url to cite project: https://hdl.handle.net/20.500.12259/155620
Thumbnail Image
Brassica napus fitoremediacijos potencialas keičiantis klimato sąlygoms
Project ID
09.3.3-LMT-K-712-19-0143
Project Type
Taikomieji moksliniai tyrimai / Applied research (TMT)
Research Area
Žemės ūkio mokslai / Agricultural sciences (A) Gamtos mokslai / Natural Sciences (N)
OA Mandate
Taip / Yes
Start Date
01 September 2020
End Date
31 August 2022
Status
Vykdomas / In progress
Economic Subject
Ne / No
Scope
Nacionalinis / National
Contribution
Pareiškėjas / Applicant
Legacy ID
pj00383
MTEP
Taip / Yes
Naujos žinios / New knowledge (R01)
Funder
Lietuvos mokslo taryba
Programme
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Programme Means
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą
Start Date
2020
End Date
2022
Total Amount
85008,28
VDU Contribution
85008,28
Dirvožemio užteršimas patvariais ir potencialiai (eko)toksiškais sunkiaisiais metalais (SM) tampa vis svarbesnė problema pasaulyje dėl padidėjusio poveikio natūraliai aplinkai ir su tuo susijusios rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai. Fitoremediacija/fitoekstrakcija – aukštesniųjų augalų naudojimas užterštam dirvožemiui atkurti yra laikoma ekologiška, estetiškai patrauklia, neinvazine, energiją taupančia ir ekonomiška technologija, skirta dirvožemiui, kuriame yra mažas ar vidutinis SM kiekis, valyti ir tapo gera tradicinių metodikų alternatyva. Fitoekstrakcija paremta SM pernešimu iš dirvožemio augalų šaknimis į antžeminę biomasę, kurią, palyginti su dirvožemiu, lengva perdirbti, apdoroti ar šalinti. Tačiau, nors tiek laboratoriniais tyrimais, atliktais kontroliuojamos aplinkos sąlygomis, tiek lauko bandymais realiomis aplinkos sąlygomis, buvo surinkta daug žinių apie augalų pritaikymą SM fitoekstrakcijai, nuodugniai metalų akumuliacijos mechanizmai/procesai iki šiol nėra pakankamai ištirti. Be to, kadangi antropogeninis CO2 ir kitos šiltnamio efektą sukeliančios dujos atmosferoje pasiekė precedento neturintį lygį, šiuo metu pagrindinės ekosistemos ir ekologiniai procesai tuo pat metu yra veikiami ir aplinkos taršos, ir klimato pokyčių. Vykstantys klimato pokyčiai neabejotinai turės įtakos fitoekstrakcijos efektyvumui, tačiau išsamios analizės apie klimato pokyčių poveikį fitoremediacijos procesui iki šiol nėra. Todėl šio projekto tikslas yra įvertinti vasarinių rapsų (Brassica napus) kaip daugiafunkcinės, greitai augančios vienmetės kultūros, produkuojančios didelę antžeminę biomasę su galima pridėtine verte, potencialą kadmiu užteršto dirvožemio išvalymui fitoekstrakcijos metodu besikeičiančio klimato sąlygomis.