Use this url to cite project: https://hdl.handle.net/20.500.12259/155464
Thumbnail Image
Atsinaujinančių energijos šaltinių, tvariosios statybos bei „išmanaus tvarto“ principų panaudojimas žemės ūkio gamybiniuose pastatuose
Project ID
14PA-KK-18-1-03475-PR001
Project Type
Taikomieji moksliniai tyrimai / Applied research (TMT)
Research Area
Technologijos mokslai / Technological sciences (T)
OA Mandate
Taip / Yes
Start Date
31 January 2019
End Date
31 January 2022
Status
Vykdomas / In progress
Economic Subject
Ne / No
Scope
Nacionalinis / National
Contribution
Pareiškėjas / Applicant
Legacy ID
pj00329
MTEP
Taip / Yes
Naujas žinių taikymas / New application of knowledge (R02)
Funder
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM
Programme
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa (KPP)
Programme Means
Priemonė „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“. Veiklos sritis “Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai”
Start Date
2019
End Date
2022
Total Amount
125018
VDU Contribution
125018
Projekto tikslas - diegti atsinaujinančių energijos šaltinių, medžiagų, tvariosios statybos bei „išmanaus tvarto“ principų panaudojimą įrengiant modernius žemės ūkio pastatus.