Use this url to cite project: https://hdl.handle.net/20.500.12259/155618
Thumbnail Image
MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą
Project ID
02.3.1-CPVA-V-526-01-0008
Research Area
Socialiniai mokslai / Social sciences (S)
Project Affiliation(s)
OA Mandate
Taip / Yes
Start Date
07 June 2017
End Date
31 May 2023
Status
Vykdomas / In progress
Economic Subject
Ne / No
Scope
Nacionalinis / National
Contribution
Partneris / Partner
Legacy ID
pj00199
MTEP
Ne / No
Funder
Centrinė projektų valdymo agentūra
Programme
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Programme Means
Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida
Start Date
2017
End Date
2023
Total Amount
1419160,79
VDU Contribution
115392,54
Projekto „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinkle” tikslas – padidinti paslaugų, skirtų žmonėms, negalintiems skaityti įprasto formato teksto, prieinamumą organizuojant jų informacinį aptarnavimą bei aprūpinimą savišvietai ir studijoms reikalingais leidiniais per Lietuvos bibliotekų tinklą. Po projekto įgyvendinimo, Lietuvoje studijuojantys neįgalūs asmenys turės palankesnes galimybes gauti studijoms skirtą ir pritaikytą literatūrą. Įgyvendinus projektą bus atnaujinta Lietuvos aklųjų bibliotekos virtuali biblioteka ELVIS bei išleisti 600 mokslui bei savišvietai skirti leidiniai.