Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99955
Type of publication: Daktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Bauša, Laimis
Title: Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas prieš rapsų sėklų derliaus nuėmimą ir jo metu
Other Title: Reduction in adverse environmental impacts before and during oilseed rape harvesting
Extent: 44 p.
Date: 27-Sep-2019
Keywords: Žieminiai rapsai;Combine harvester;Sėklų nuostoliai;Winter oilseed rape;Sėklų nuostoliai;Seed loss;Degalų sanaudos;Pod strength;Anštarėlės stiprumas;Fuel consumption
Abstract: Darbo tikslas – pagrįsti priemones neigiamo poveikio aplinkai mažinimui prieš žieminių rapsų derliaus nuėmimą ir jo metu. Tyrimais nustatyta, kad žieminių rapsų ankštarėlių sandariklis, sukurtas akrilo ir trisiloksano pagrindu, sumažina neigiamą poveikį aplinkai, nes sumažinami žieminių rapsų sėklų nuostoliai prieš derliaus nuėmimą ir jo metu bei CO2 emisijos rapsų sėklų tonai užauginti. Rapsų ankštarėlių sandariklis yra ekonomiškai efektyvus, neįsiskverbia į apipurkštų ankštarėlių sėklas ir nesumažina aliejaus kiekio sėklose. Be to, šio preparato naudojimas leidžia atsisakyti aplinkai žalingo augalų desikavimo prieš derliaus nuėmimą. Tyrimais įrodyta, kad nuimant rapsų sėklų derlių javų kombainais, neigiamą poveikį aplinkai racionaliausia mažinti lauke paliekant aukštesnę (~0,3–0,4 m) ražieną ir parenkant optimalų kombaino darbinį greitį, įvertinus ne tik leistinuosius sėklų nuostolius, bet degalų sąnaudas tonai sėklų prikulti.
Oilseed rape (Brassica napus L.) is among the most important oilseeds in the world. Seed losses can be considered also as a negative environmental factor in the cultivation of oilseed rape. It may be caused by spontaneous opening of mature oilseed rapeseed pods and by seeds falling on the soil before the harvesting process. The other part of rapeseed losses is obtained during oilseed rape harvesting using combine harvesters. Researchers have been developing special preparations known as pod sealants to reduce shattering.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99955
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF dak.)

Files in This Item:
laimis_bausa_dds.pdf1.07 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.