Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99839
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stončius, Justas
Title: „Valiutininkų byla“ (1961–1963 m.): latentinio antisemitizmo atvejis Lietuvos SSR?
Other Title: The file of foreign exchange traders (1961–1963) case of latent anti-Semitism in Lithuanian SSR
Is part of: Istorija, 2013, t. 89, nr. 1, p. 39-47
Date: 2013
Keywords: Valiutos spekuliacija;Valiutininkų byla;Latentinis antisemitizmas;Žydų įvaizdis;Lietuvos SSR;Currency speculation;File of foreign exchange traders;Latent anti-Semitism;Image of Jews;Lithuanian SSR
Abstract: Straipsnyje, remiantis Lietuvos centrinio valstybės, Lietuvos ypatingojo archyvų dokumentais bei Lietuvos SSR periodinės spaudos šaltiniais, nagrinėjama „Vilniaus valiutininkų byla“, kuri buvo Sovietų Sąjungoje vykusios kampanijos, nukreiptos prieš „ekonominius nusikaltėlius – valiutos spekuliantus“, sudėtinė dalis. Tyrimu siekiama nustatyti sovietinio antisemitizmo pobūdį, kuris atsiskleidė teismo procesus nušviečiančiose publikacijose Lietuvos SSR periodinėje spaudoje.
Based on the sources of Lithuanian Central State Archives, Lithuanian Special Archives and Lithuanian SSR periodical, author investigates the files of foreign exchange traders in Vilnius that was part of campaign against economic frauds – speculative currency exchange traders in the Soviet Union. The aim of the research is to determine the cause and the type of anti-Semitism that dominated in the periodical publications of Lithuanian SSR regarding criminal trials.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99839
Appears in Collections:Istorija 2013, t. 89, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.