Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99735
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis
Title: Lituanorum gente: archbishop Jurgis Matulaitis – conciliator of the Church and the state
Other Title: Lituanorum gente: arkivyskupas Jurgis Matulaitis – Bažnyčios ir valstybės interesų derintojas
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2019, T. 99
Extent: p. 208-215
Date: 2019
Keywords: Katalikų Bažnyčia;Lituanorum gente;Jurgis Matulaitis;Bažnyčios ir valstybės interesai;Diplomatija;Lituanorum gente;Catholic Church;Jurgis Matulaitis;Church and state interests;Diplomacy
Abstract: Pirmasis pasaulinis karas, vėlesni tarptautiniai politiniai įvykiai, pakeitę Lietuvos teritorijos ribas, sujaukė ir bažnytinę administracinę situaciją. Tokia padėtis netenkino nei Lietuvos valstybės, nei pačios Katalikų Bažnyčios. Spręsti susidariusią situaciją popiežius Pijus XI pasiuntė į Lietuvą arkivyskupą Jurgį Matulaitį, suteikęs jam Apaštalinio Vizitatoriaus titulą ir įgaliojimus. Jis tapo pagrindiniu 1926 m. apaštalinės konstitucijos Lituanorum gente projekto rengėju, Bažnyčios pozicijos ir valstybės interesų derintoju. Arkivyskupo asmeninės savybės, puikus situacijos suvokimas ir gebėjimas derinti Bažnyčios ir valstybės interesus, diplomatinis meistriškumas padėjo gana sklandžiai parengti naujos bažnytinės provincijos projektą. Šio projekto įgyvendinimo istorija yra gerų valstybės ir Bažnyčios santykių, o pats Jurgis Matulaitis – puikaus diplomato pavyzdys
The First World War, the subsequent international political events, changed the boundaries of the Lithuanian territory and changed the ecclesiastical administrative situation. Such a situation did not satisfy neither the Lithuanian state nor the Catholic Church itself. To solve such a situation, Pope Pius XI sent, by the title and authority Apostolic Visitor, Archbishop George Matulaitis. He became the principal creator of the 1926 Apostolic Constitution Lituanorum gente, the conciliator of opinions between the position of the Church and the State. Because of the archbishop‘s personal qualities, a good understanding of the situation and the ability to reconcile the interests of the Church and the State, also because of his advantages in diplomatic activity, the new Church Province project was drafted quite smoothly. The history of this project has remained a good example of relations between the State and the Church, and JurgisMatulaitis himself can be considered an example of diplomatic activity
Internet: http://www.litlogos.eu/L99/Logos_99_208_215_Zemaitis.pdf
https://doi.org/10.24101/logos.2019.45
Affiliation(s): Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.