Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99732
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Politikos mokslai / Politic sciences (S002)
Author(s): Kavaliauskas, Tomas
Title: Rusijos politinių diskursų prieštaringumai: filosofinė diskurso analizė
Other Title: The Contradictions of Russia’s political discourses: philosophical discourse analyses
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2019, T. 99
Extent: p. 49-57
Date: 2019
Keywords: Propaganda;Rusijos propaganda;Baltijos šalys;Rusijos poltiniai diskursai;Propaganda;Russian propaganda;Baltic States;Russian political discourses
Abstract: Straipsnyje analizuojamos trys Rusijos propagandinio pobūdžio diskursai: Pergalės dienos diskursas, carinės-ortodoksinės Rusijos diskursas ir Rusiškosios idėjos diskursas. Šie diskursai yra lyginami pabrėžiant jų prieštaringumus. Tačiau atsižvelgiama ir į jų prasmių sutapimus, pavyzdžiui, dėl mesianizmo. Diskursų analizei atlikti naudojamasi filosofinės diskurso analizės metodika, integruojami tokie terminai kaip diskurso uždarymas, prasmių atmetimas, objektyvumas kaip ideologiškai sukonstruota tikrovė, valia tiesai. Taip pat pasitelkiama kultūrologinė prieiga, aiškinama rusiškoji kultūrinė perspektyva. Eklektiška ideologiškai prieštaringų simbolių sumaištis atspindi Rusijos politinių diskursų prieštaringumus bei paradoksus. Šiandieninės Rusijos propagandos ideologai nepaiso loginių skirtingų diskursų prieštaravimų, selektyviai manipuliuoja skirtingomis jų prasmėmis
The article analyses three Russian discourses that are of a propagandistic type: the Victory Day, Tsar-Russia, and Russian Idea discourse. These discourses are compared in search for their contradictions. The author also pays attention to the overlapping meanings in these discourses. For the purpose of discourse analysis a philosophical method is applied. It integrates such terminology as discourse closure, rejection of meanings, objectivity as ideologically constructed reality, the will to truth. Also the perspective of cultural studies is used. The Russian cultural perspective is explained. Eclectic symbols of ideologically contradictory meanings reflect contradictions and paradoxes of the Russian political discourse. The ideologists of contemporary Russia do ignore such logical contradictions in the discourses; rather they selectively manipulate with the different meanings
Internet: http://www.litlogos.eu/L99/Logos_99_049_057_Kavaliauskas.pdf
http://www.litlogos.eu/L99/Logos_99_049_057_Kavaliauskas.pdf
https://doi.org/10.24101/logos.2019.29
Affiliation(s): Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.4 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.