Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99620
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Astromskis, Paulius
Title: A systematic review of law & technology master programs in selected European Union universities (pilot research report)
Other Title: Sisteminė teisės ir technologijų magistrantūros programų, siūlomų pasirinktuose Europos Sąjungos (ES) universitetuose, apžvalga (pilotinis tyrimas)
Is part of: Teisės apžvalga, 2019, nr. 1(19), p. 148-175
Date: 2019
Keywords: Technology Law;Legal Technologies;Law & Tech;LegalTech;Legal Education;Technologijų teisė;Teisės studijos;Teisė ir technologijos;Teisės technologijos
Abstract: This pilot research provides a systematic review of Law & Tech master programs in selected European Union (EU) universities. The systematic multi-stage sampling process completed the list of 38 Law & Tech master programs, offered by 35 leading universities in 11 high-tech EU member states, for extraction and grouping of almost 600 subjects offered in these programs. This analysis exposed the frequency of subject appearance in the sample of programs, followed by the choice of 16 most frequent subjects using the rule of thumb for a hypothetical Law & Tech master program. Moreover, this analysis revealed the need of inquiry into (i) the alternative practices of technology related skills infusion into the law curriculum; and (ii) variables that impact the choices of Law & Tech program’s structure and curriculum. Following these conclusions, universities in the Netherlands were purposively selected for content analysis of their Law & Tech program’s descriptions. Such inquiry enabled categorization of arguments that supports radical inclusion of technology’s domain into law’s curriculum, thus completing the list of key variables for further research on Future of Legal Education.
Šiame pilotiniame tyrime pateikiama sisteminė apžvalga teisės ir technikos magistrantūros programų, siūlomų pasirinktuose Europos Sąjungos (ES) universitetuose. Sisteminės daugiapakopės atrankos būdu tyrimui buvo atrinktos 38 teisės ir technologijos magistrantūros programos, kurias siūlo 35 pagrindiniai universitetai iš 11 aukščiausią technologinį išsivystymą turinčių ES valstybių narių. Šiose programose siūlomi dalykai bei kursai (apie 600) buvo sugrupuoti pagal jų tematikas, taip nustatytas jų pasikartojimo dažnumas visoje programų imtyje. Iš 16 dažniausiai pasikartojančių (populiariausių) dalykų buvo sudaryta hipotetinė teisės ir technologijų krypties magistro programa. Ši analizė taip pat leido patikslinti pagrindinio tyrimo klausimus: (i) kokiais alternatyviais būdais į teisės studijų programas yra integruojamos technologinės žinios, ir (ii) kokie veiksniai lemia teisės ir technologijų programų struktūros ir mokymo programos pasirinkimus. Gilesnei teisės ir technologijų programų turinio analizei buvo pasirinkti Olandijos universitetai. Šių programų turinio analizė leido kategorizuoti, tolesniam tyrimui, pagrindinius veiksnius, kuriais yra grindžiamas technologijų srities įtraukimas į teisės studijų programą.
Internet: https://doi.org/10.7220/2029-4239.19.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99620
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2019, nr. 1(19)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

32
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

20
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.