Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99593
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Pocė, Gintarė
Title: Religija kaip sensacija? Dienraščio „Lietuvos rytas“ religinės tematikos antraščių analizė
Other Title: Religion as sensation. The analysis of religious mass media headlines in the daily newspaper “Lietuvos rytas”
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, nr. 10(1)
Extent: p. 75-97
Date: 2019
Keywords: Dienraščio antraštės;Naujienų formavimas;Religinė įvairovė;Religinė diskriminacija;Masinė žiniasklaida;Mass media headlines;Religious diversity;Religious discrimination
Abstract: Masinės žiniasklaidos, veikiančios pagal naujienų formavimo taisykles, kuriamas religinių bendruomenių diskursas turi įtakos viešajai visuomenės nuomonei apie jas. Antraštė žiniasklaidos priemonių konkurencinėje erdvėje neretai tampa pačia svarbiausia dėmesį pritraukiančia straipsnio dalimi, kuri ne tik pristato straipsnio turinį, bet ir, taikydama įvairias retorines strategijas, emocionalius žodžius, sustiprina tam tikrą religinių bendruomenių reprezentaciją. 1990–2015 m. laikotarpio dienraščio „Lietuvos rytas“ religinės tematikos antraščių analizė parodė, kad daugiausia tiriamuoju laikotarpiu pasirodė ekspresyvių antraščių. Neigiamų antraščių retorika proporcingai didėjo nuo 1990 m. Antraštėse rasta įvairių retorinių strategijų (metaforų, ironijos, kritikos, prielaidų, hiperbolizavimų, subjektyvumo, modalumo), padedančių kurti istorijų sensacingumą. Taip pat pasirodė netikslių, neapibrėžtų, straipsnio turinį klaidingai apibūdinančių antraščių. Romos katalikų bendruomenė vaizduojama dvipusiškai: kaip Lietuvos visuomenės dalis, kurianti bendrumo jausmą ir padedanti įvairiais visuomenės gyvenimo klausimais, ir kaip daranti žmogiškąsias nuodėmes. Antraštėse, pristatančiose kitas tradicines arba tradicinėmis nesančias religines bendruomenes, išskiriamos baimės, grėsmės ir kitoniškumo kūrimo strategijos
Mass media discourse has a strong impact on the public opinion about various religious communities. Needless to say, mass media’s content is created with news framing rules in a space, where all mass media channels are competing for audience attention. Headlines often become one of the most important part of the article, which not only attract readers’ attention and present the content of the article, but also, with the help of various rhetorical strategies and emotional words, strengthen certain representations of various religious communities. The analysis of 1990 – 2015 Lithuanian daily newspaper “Lietuvos rytas” headlines demonstrates that the headlines are more expressive than neutral. The percentage of negative rhetoric headlines has increased proportionally since 1990. Various rhetorical strategies were found in the analysed headlines: metaphors, irony, critique, assumptions, hyperbolization, subjectivity, and modality. There were also inaccurate and misleading headlines. The results enable to disclose the rule of news selectivity – most of the foreign news had negative rhetoric headlines. Roman Catholic community has double-sided portrait: it is shown as a part of Lithuania’s society, which creates a sense of belonging and contributes to a various social issues; and as a community with clergy who justify human sins. The headlines portraying other traditional or non-traditional religions communities highlight strategies that symbolize fear, threat and otherness of these communities
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.4
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99593/1/ISSN2335-8777_2019_N_10_1.PG_75-97.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99593
https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.4
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2019, nr. 10(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.66 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

16
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.