Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99590
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Bučaitė-Vilkė, Jurga
Title: Interesų grupių dalyvavimas ir įsitraukimas vietos lygmeniu: ar savivaldybių bendradarbiavimas gali būti demokratiškas?
Other Title: Participation of interest groups at the local level: can inter-municipal cooperation become democratic?
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, nr. 10(1)
Extent: p. 153-175
Date: 2019
Keywords: Demokratinis dalyvavimas;Savivaldybių bendradarbiavimas;Tinklinė valdysena;Pilietiniai interesai;Democratic participation;Inter-municipal cooperation;Network governance;Civic interests
Abstract: Straipsnyje keliamas klausimas, ar savivaldybių bendradarbiavimas atskleidžia demokratinio atstovavimo ir legitimumo aspektus, su kokiomis demokratinės valdysenos problemomis susiduria savivaldybių bendradarbiavimo tinklai. Remiamasi tinklinės valdysenos teorine prieiga, leidžiančia nagrinėti skirtingas viešosios politikos diskurso veikėjų tarpusavio sąveikas, akcentuojant decentralizacijos ir horizontaliojo bendradarbiavimo formas bei įtraukiant įvairias suinteresuotas šalis. Teorinio demokratinio legitimumo, savivaldybėms bendradarbiaujant, modelio įžvalgas pagrindžia kiekybinės savivaldybių bendradarbiavimo galimybių ir potencialo apklausos rezultatai. Apklausa buvo atlikta 2018 m. sausio–gegužės mėnesiais. Apklausos metu, siekiant ištirti Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimo galimybes ir lūkesčius, buvo norima atskleisti įvairių vietos lygmens interesų grupių, veikiančių viešųjų paslaugų teikimo srityse, požiūrį į tarpinstitucinį koordinavimą ir galios pasiskirstymo tarp bendradarbiavimo partnerių mechanizmus, įvertinti savivaldybių vaidmenį siekiant gerinti viešųjų paslaugų teikimą. Struktūrinio modelio rezultatai atskleidžia, kad skirtingos vietos lygmeniu veikiančios grupės savivaldybių bendradarbiavimą traktuoja kaip skirtingų interesų susidūrimo lauką, kuriame pagrindinė sprendimų galia perduodama savivaldos biurokratams ir vietos politikams. Šie savivaldybių bendradarbiavimą traktuoja kaip horizontalųjį ir vertikalųjį formalių bei neformalių įsipareigojimų tinklą, leidžiantį įgyvendinti viešųjų paslaugų optimizavimo modelius. Priešingai, kiekybinės analizės rezultatai rodo, kad savivaldybėms bendradarbiaujant demokratinio legitimumo dimensija menkai artikuliuojama. [...]
The article focuses on the question of whether the inter-municipal cooperation can be analyzed by referring to democratic representation and democratic legitimacy concepts. We focus on the democratic input, output, and throughput legitimacy dimenions that reveal how municipal cooperation arrangements deal with the problems of democratic deficit. The article offers a theoretical discussion on network governance that analyzes different interactions between local actors and emphasizes the forms of decentralization and horizontal cooperation and involvement strategies of various stakeholders. We propose the theoretical model of democratic legitimacy in inter-municipal cooperation that is complemented with the data of a quantitative survey of inter-municipal cooperation motivations and potential conducted in January-May of 2018. The aim of the survey was to investigate the drivers and outcomes of inter-municipal cooperation forms in Lithuanian municipalities; reveal the inter-institutional coordination mechanisms used by different local interest groups; evaluate the distribution of power among cooperative partners in delivering municipal services; assess the role of municipalities and social stakeholders in improving the provision of public services. The results of the structural model show the significant differences in treating the initiatives, motives, and outcomes of collaborative arrangements. The main decision-making power is associated with the municipality bureaucrats and local politicians that use their mandate to foster inter-municipal cooperative initiatives. The internal mutual networks and high level of trust enable the more effective inter-municipal cooperation that is associated with a greater impact on municipal service quality and public interest. [...]
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.7
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99590/1/ISSN2335-8777_2019_N_10_1.PG_153-175.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99590
https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.7
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2019, nr. 10(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

20
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

24
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.