Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99583
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Laurušaitė, Laura
Title: Išvietinimo moteriškos reprezentacijos šiuolaikinėje (e)migracijos kūryboje
Other Title: Female representations of displacement in contemporary writing about (e)migration
Is part of: OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2019, nr. 1(27), p. 127-143
Date: 2019
Keywords: Lietuvių emigracijos literatūra;Latvių emigracijos literatūra;Imagologija;Hetero įvaizdis;Nacionalumas;Šeima;Moteris;Tėvynė;Lithuanian emigration literature;Latvian emigration literature;Imagology;Hetero-image;Nationality;Family;Woman;Homeland
Abstract: Straipsnyje siekiama nustatyti poslinkį nuo bendro šiuolaikinės (e)migracijos suvokimo iki specifiškai moteriškos išvietinimo patirties. Tyrimą sudaro dvi dalys, kurias vienija moteriškų įvaizdžių skalė, leidžianti nustatyti įvairias moteriškumo reprezentacijas pastarojo dešimtmečio lietuvių, latvių ir bulgarų (e)migrantų tekstuose. Pirmojoje straipsnio dalyje, remiantis imagologijos pasiūlytu metodologiniu klojiniu, aptariama šeima kaip silpstanti visuomenės ląstelė, socialinis stereotipinių lyčių vaidmenų ir motiniškumo principo kismas, svarstomos kolizijos tarp moters savivaizdžio ir joms primetamo rytų europietės heteroįvaizdžio, nulemiančio moterų desubjektyvizaciją (desubjectivization). Antrojoje dalyje imagologija, derinama su literatūros sociologija (Vytautas Kavolis), padeda narplioti sąsajas tarp moteriškumo ir nacionalumo. Bergždžio moters kūno metaforos interpretuojamos kaip tuštėjančios tėvynės modelis, remiantis kintančio moteriškumo argumentais persvarstomi trūkinėjantys emigrantų ryšiai su tėvyne, tradicija ir nacionalinėmis projekcijomis.
In this article we seek to determine the movement from a general understanding of contemporary (e)migration to a specifically women’s experience of displacement. The research consists of two parts unified by a scale of women’s images which allows us to identify various representations of women in texts by Lithuanian, Latvian, and Bulgarian (e)migrants written over the past decade. In the first part, based on the methodology of imagology, we discuss the family as an impaired social cell, the changing stereotypical role of gender and motherhood, the collision between a woman’s self-image and the eastern European hetero-image imposed on women and conditioning their desubjectivization. In the second part imagology combined with the sociology of literature (Vytautas Kavolis) helps us to untangle the links between femininity and nationality. Metaphors of a woman’s infertile body are interpreted on the model of an emptying homeland; the disrupted connections of emigrants with their homeland, its traditions, and its national projections are reinterpreted on the basis of changing femininity.
Internet: https://doi.org/10.7220/2351-6561.27.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99583
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2019, nr. 1(27)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

70
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

70
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.