Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99557
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lapinskienė, Lionė
Title: Petro Būtėno darbai lietuvių dialektologijos srityje XX a. 3–4 dešimtmečių laikotarpiu
Other Title: Petras Būtėnas’ works in Lithuanian dialectology during theperiod of the 1920s and 1930s
Is part of: Žmogus ir žodis, 2013, t.15, nr. 1, p. 132-138
Date: 2013
Keywords: Petras Būtėnas;Lietuvos universitetas;Panevėžio mokytojų seminarija;Lietuvių dialektologija;Šiaurės aukštaičių panevėžiškių patarmė;University of Lithuania;Panevėžys teachers’ seminary;Lithuanian dialectology;Northern highlanders’ subdialect of Panevėžys
Abstract: etras Būtėnas – profesorių lituanistų Jono Jablonskio, Kazimiero Būgos ir Juozo Balčikonio studentas Lietuvos universitete 1922–1924 m. laikotarpiu ir vėlesnis jų darbų tęsėjas bei populiarintojas. Išskirtinio dėmesio verti iki šiolei plačiau lingvistinėje literatūroje neaptarti P. Būtėno darbai lietuvių dialektologijos srityje. Jis buvo pirmasis mokslininkas, gerai mokėjęs gimtąją šiaurės aukštaičių panevėžiškių Dovydų kaimo (Pasvalio r.) patarmę. Todėl ją ištyrė ir moksliškai aprašė vadovaudamasis iš prof. K. Būgos perimtais ir paties patobulintais pirminių šaltinių studijų, tarmių lyginimo, lauko tyrimo ir anketavimo metodais. Ir šio darbo rezultatas ženklus – buvo ne tik aprašytos specifinės minėtosios patarmės ypatybės, bet ir konkrečiai nustatytos jos paplitimo ribos. Kartu pastebėtina, jog P. Būtėnas, dalydamasis praktine pedagogine ir moksline patirtimi, norėjo paskatinti, kad aktyviau rinkti tautosaką ir užrašinėti tarminius kalbos faktus pradėtų ir kiti inteligentai. Aptariamu XX a. 3–4 dešimtmečių laikotarpiu savo darbo rezultatus jis skelbė įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Tad šiandien žinoma per 10 lietuvių dialektologijai vertingų straipsnių, kurių dauguma čia aptariami ir įvertinami. Beje, dalis darbų, kuriuose vienu ar kitu aspektu tirta jo gimtoji tarmė, iki šiolei tėra rankraščiuose. Taip pat P. Būtėnas buvo žinomas ir kitų šalių mokslininkams. Pavyzdžiui, jis įvairiais kalbiniais, tarp jų ir gimtosios tarmės, klausimais 1928 m. konsultavo suomių prof. Viljo JohannesMansikką, o po metų – ir Leipcigo universiteto baltistą prof. Jurgį Gerulį.
P. Būtėnas was a student of Lithuanian language professors Jonas Jablonskis, Kazimieras Būga and Juozas Balčikonis at the Lithuanian University from 1922 to 1924 and their works successor and promoter. Works by P. Būtėnas have not been so far widely discussed in the linguistic literature on Lithuanian dialectology, so they deserve an exclusive focus. He was the first scientist who knew well his native northern highlanders’ subdialect of Dovydai village (Pasvalys region.) Therefore, he analyzed and scientifically described it in accordance with the improved by himself methods earlier introduced by professor K. Būga: the study of primary sources, dialect comparison, historic-geographic and questioning. The result was not only the description of the specific features of the subdialect, and but also fixing the boundaries of its range. At the same time it should be pointed out that P. Būtėnas shared the experience of practical teaching and research, and intended to encourage other investigators to collect the folklore and to transcript the facts of dialectal speech. During the discussed period of 1920s and 1930s he described his findings in various periodicals. Thus, now over 10 Lithuanian dialectology valuable articles are known , the majority of which are discussed and evaluated here. However, a part of his works in which one or anotheraspect of his native dialect were studied are so far only in manuscripts. P. Būtėnas was also known to scientists in other countries. For example, in about 1928 he consulted the Spanish professor Viljo Johannes Mansikka, as well as baltist J. Gerule from the University of Leipzig on different linguistic issues including native dialects.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99557
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 1 Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.