Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99499
Type of publication: Recenzuojamos išplėstinės tezės (T1d);Peer-reviewed extended theses (T1d)
Field of Science: Psichologija (S006);Psychology (S006)
Author(s): Pakrosnis, Rytis;Čepukienė, Viktorija
Title: Į sprendimus sutelkta kompiuterinė savi-pagalbos programa studentams po 10 m.: vystymo ir veiksmingumo tyrimų apžvalga
Other Title: Computerized solution-focused self-help program for students after 10 years: review of development and outcome research
Is part of: Dialogai : Lietuvos psichologų kongresas, 2019 gegužės 24-25 d., Vilnius: recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019
Extent: p. 60-60
Date: 2019
Keywords: Studentų psichologinė gerovė;Į sprendimus sutelkta terapija;Kompiuterinių intervencijų veiksmingumas;Savi-pagalba
ISBN: 9786090701805
Abstract: Mokslininkai jau kurį laiką stebi augantį psichologinius sunkumus patiriančių studentų skaičių, o pagalbos į specialistus kreipiasi tik maža sunkumus išgyvenančių studentų dalis. Tai skatina studentų psichologine gerove besirūpinančius specialistus ieškoti inovatyvių būdų, kaip padidinti pagalbos prieinamumą ir patrauklumą. Pranešimo autoriai jau daugiau nei 10 metų tyrinėja galimybę savi-pagalbos kontekste pritaikyti į sprendimus sutelktos terapijos principus ir priemones, kurie, remiantis moksline literatūra, itin gerai dera su savi-pagalbos idėjomis, nes orientuojasi į asmens stiprybes ir išteklius bei pabrėžia, jog mūsų vidinis pasaulis yra nuolatiniame kitimo procese. Nuo 2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto studentai gali naudotis į sprendimus sutelkta kompiuterine savi-pagalbos programa, siekdami savarankiškai spręsti iškylančius sunkumus ar siekti asmeninio tobulėjimo. Šiame pranešime trumpai apžvelgiamas į sprendimus sutelktos kompiuterinės savi-pagalbos programos vystymo procesas per pastaruosius 10 m.: kūrimo idėja, vystymo etapai, palaipsniui pereinant nuo popierinio darbalapio prie kompiuterinės interaktyvios programos ir kiekviename etape atliktų veiksmingumo tyrimų, taikant subjektyvias ir standartizuotas tyrimo metodikas, svarbiausi rezultatai ir išvados. Į sprendimus sutelktos savi-pagalbos priemonių veiksmingumas skirtinguose vystymo etapuose vertintas remiantis 10 balų skale, matuojančia subjektyvų gyvenimo srities, kurioje siekiama pokyčių, sunkumą ir standartizuotu klausimynu (Outcome Questionnaire (OQ-45.2), Lambert, Burlingame, 1996). Pristatyme lyginami daugiau nei 400 skirtinguose etapuose sukurtas į sprendimus sutelktas savi-pagalbos priemones naudojusių VDU studentų ir lyginamosios grupės be poveikio (n = 99) duomenys.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99499
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.