Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99498
Type of publication: Recenzuojamos išplėstinės tezės (T1d);Peer-reviewed extended theses (T1d)
Field of Science: Psichologija (S006);Psychology (S006)
Author(s): Nichols, Vilma;Bukšnytė-Marmienė, Loreta
Title: Psichikos sveikatos slaugytojų fizinio aktyvumo, psichologinio atsparumo ir subjektyviai vertinamos sveikatos ryšys
Other Title: The Relationship between physical activity, psychological resilience and subjectively assessed health of mental health nurses
Is part of: Dialogai : Lietuvos psichologų kongresas, 2019 gegužės 24-25 d., Vilnius: recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019
Extent: p. 59-59
Date: 2019
Keywords: Subjektyvus sveikatos vertinimas;Fizinis aktyvumas;Psichologinis atsparumas;Psichikos sveikatos slaugytojas
ISBN: 9786090701805
Abstract: Įvadas. Psichiatrinė slauga traktuojama, kaip viena iš labiausiai stresą keliančių profesijų pasaulyje. Kadangi psichikos sveikatos slaugytojų darbo specifika, beveik nesuteikia galimybės išvengti žalingų stresorių poveikių, tai reiktų atkreipti dėmesį į būdus padėsiančius stiprinti darbuotojų sveikatą. Daugelyje mokslinių tyrimų yra įrodyta fizinio aktyvumo nauda sveikatai. Kitas veiksnys, stiprinantis sveikatą yra psichologinis atsparumas. Kadangi psichikos sveikatos slaugytojams yra labai svarbu išlaikyti gerą tiek psichinę, tiek fizinę sveikatą, o psichologinis atsparumas, intensyvaus streso paveiktam, padeda atsigauti ir gebėti situaciją vertinti objektyviai. Tyrimo tikslas - nustatyti psichikos sveikatos slaugytojų fizinio aktyvumo skirtingose kasdienio gyvenimo srityse (darbo metu, namų ruošoje, laisvalaikio metu bei judant iš vienos vietos į kitą), psichologinio atsparumo ir subjektyviai vertinamos sveikatos ryšį. Tyrime dalyvavo 104 psichikos sveikatos slaugytojos iš dviejų Lietuvos psichiatrijos profilio ligoninių. Tyrimo metodai: Tarptautinio fizinio aktyvumo klausimyno lietuviška ilgoji versija (IPAQ-LT); Dispozicinio atsparumo skalė (angl. Dispositional Resilience Scale – DRS - 15); Subjektyvaus sveikatos vertinimo klausimynas (A. Goštautas, 2012). Tyrimo rezultatai parodė, kad psichikos sveikatos slaugytojų fizinis aktyvumas laisvalaikio metu yra statistiškai reikšmingai teigiamai susijęs su psichologiniu atsparumu ir subjektyviai vertinama sveikata. Psichikos sveikatos slaugytojų psichologinis atsparumas ir subjektyviai vertinama sveikata statistiškai reikšmingai nėra susiję su fiziniu aktyvumu darbo metu, fiziniu aktyvumu namų ruošoje bei fiziškai aktyviu judėjimu iš vienos vietos į kitą. Statistiškai reikšmingas teigiamas ryšys nustatytas tarp psichologinio atsparumo ir psichikos sveikatos slaugytojų subjektyviai vertinamos sveikatos. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99498
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras", Palanga
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.