Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99455
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Gargasas, Audrius;Samuolaitis, Mindaugas;Mūgienė, Indra
Title: Quality management systems in logistics
Other Title: Kokybės vadybos sistemos logistikoje
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai. Akademija (Kauno r.) : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ; Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2019, vol. 41, no. 2
Extent: p. 290-304
Date: 2019
Keywords: Logistika;Konkurencingumas;Logistikos procesai;Kokybės valdymas;Logistics;Competitiveness;Logistics processes;Quality management
Abstract: Paslaugų kokybė yra vienas iš svarbiausių įmonių konkurencingumo didinimo aspektų. Logistikos įmonės įgyvendina kokybės valdymo sistemas, kad užtikrintų paslaugų kokybę. Kadangi logistikos įmonės vykdo įvairią veiklą, kyla pavojus, kad netinkamos kokybės valdymo sistemos taikymas gali sukeltų finansinių nuostolių. Šio darbo tikslas - nustatyti logistikos įmonėse naudojamų kokybės vadybos sistemų įtaką įmonių konkurencingumui. Buvo atliktas kokybiškas Lietuvoje veikiančių įmonių tyrimas siekiant nustatyti, k okias kokybės valdymo sistemas taiko logistikos įmonėse. Išanalizuotos 66 logistikos įmonės, dirbančios krovinių gabenimo, sandėliavimo, gamybos ir prekybos srityje. Tyrimui buvo taikomas interviu metodas, apklausti įmonių transporto skyrių vadovai. Tyrimo laikotarpis buvo nuo 2016 iki 2018 m
Service quality is one of the most important aspects of enhancing the competitiveness of enterprises. Logistics companies are implementing quality management systems in order to ensure the quality of the services. Whereas logistics companies carry out different activities, there is a risk that application of inadequate quality management system would result in financial losses. Purpose of the research. The purpose of this research paper is to determine the impact of quality management systems used in logistics companies on the competitiveness of the companies. Methodology of the research. A qualitative research of the companies operating in Lithuania was conducted in order to determine what quality management systems are applied in logistics companies. 66 logistics companies working in the field of freight transportation, warehousing, manufacturing and trade were analysed. An interview method was applied for the research, heads of transport departments of the companies were interviewed. The research period was from 2016 to 2018
Internet: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/338
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Apr 24, 2021

Page view(s)

75
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.