Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99405
Type of publication: Recenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Petrulytė, Ala;Guogienė, Virginija
Title: Lietuvos paauglių socialinė emocinė sveikata ir savęs vertinimas
Is part of: Dialogai : Lietuvos psichologų kongresas, 2019 gegužės 24-25 d., Vilnius: recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019
Extent: p. 45-45
Date: 2019
Keywords: Paauglių pozityvi raida;Socialinė emocinė sveikata;Savęs vertinimas
ISBN: 9786090701805
Abstract: Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio visose Lietuvos mokyklose įgyvendinamos patyčių prevencijos programos, tačiau vis dar pasitaiko paauglių smurto, savižudybių, įvairių priklausomybių, elgesio ir emocinių sunkumų atvejų. Paauglių psichologinė sveikata daugiau tyrinėjama iš trūkumų perspektyvos, t.y. tiriami veiksniai, susiję pirmiausia su įvairiais sutrikimais, sunkumais ar jų rizika. Itin svarbu tyrinėti paauglio pozityviąją raidą, jos stiprybes, sveikatos emocinę bei socialinę sritis, bei savęs vertinimą ir pasitikėjimą savimi, kurios gali būti ugdomos. Tyrimo tikslas. ištirti socialinę ir emocinę sveikatą ir savęs vertinimą Lietuvos paauglių imtyje, palyginti pagal paauglių amžių ir lytį, bei nustatyti paauglių šių tiriamų konstruktų dimensijų sąsajas. Tyrimo metodika: socialinės ir emocinės sveikatos klausimynas (SEHS-S , You, Furlong et al., 2015) ir savęs vertinimo skalė (Rosenberg, 1997). Tyrimo dalyviai: 935 įvairių Lietuvos mokyklų (Vilniaus miesto, Anykščių, Joniškio, Palangos, Šalčininkų, Šakių ir Švenčionių) 12-18 metų amžiaus paaugliai. Tyrimo rezultatai ir išvados. Nustatyti jaunesniųjų (12-15 metų) paauglių statistiškai reikšmingai aukštesni įverčiai pagal SEHS-S „tikėjimo savimi“ (p ≤0,01) ir „įsitraukimo ir susidomėjimo gyvenimu“ (p ≤0,01) dispozicijas ir bendrą socialinės emocinės sveikatos rodiklį (p ≤0,01), nei vyresnių paauglių (16-18 metų). Paauglės mergaitės pasižymi statistiškai reikšmingai aukštesniais „tikėjimo kitais“ ir „emocinės kompetencijos“ (p ≤0,01) dispozicijų ir bendro socialinės emocinės sveikatos rodiklio (p ≤0,01) įverčiais, lyginant su paaugliais berniukais. Tyrime koreliacinės analizės nustatyta, kad paauglių SEHS-S dispozicijos reikšmingai teigiamai koreliuoja su savęs vertinimu: „tikėjimas savimi“ (r=0,38; p≤0,01); „įsitraukimas ir susidomėjimas gyvenimu“ [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99405
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.