Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99367
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Pašvenskas, Gytis;Jasinskas, Algirdas
Title: Siloso ruošimo ir paėmimo iš tranšėjos technologinis-techninis ir pašarų kokybės įvertinimas
Other Title: Technological-technical and feeding quality assessment of silage preparation and unloading from trench
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24
Extent: p. 82-88
Date: 2019
Keywords: Silage;Maize;Trench;Silage unloading;Mmobile feed mixer
Abstract: Silosas – raugintas žaliasis sultingasis pašaras, kuriame išsilaiko beveik visos augalo savybės. Silosas gali būti gaminamas iš įvairių augalų. Vieni svarbiausių pašarinių augalų, iš kurių gamina-mas silosas, yra kukurūzai. Jų pjovimui ir smulkinimui reikalingi specialūs smulkintuvai. Silosas talpinamas tranšėjinėse saugyklose, plastiko kaupuose arba žarnose. Geros kokybės silosas gali išsi-laikyti kelerius metus, todėl jis yra vienas iš geriausių pašarų žiemos laikotarpiu. Neteisingai pai-mant pašarus iš saugyklų gali prasidėti antrinė fermentacija. Siloso iškrovimui naudojami skirtingo tipo įrenginiai. Tyrime nagrinėjami kukurūzų augalai, iš jų ruošiamo siloso kokybė bei pats silosa-vimo procesas. Atliekami bandymai su trimis skirtingais siloso paėmimo įrenginiais bei mobiliu pa-šarų maišytuvu-dalytuvu
Silage is a fermented green juicy feed that retains almost all the properties of the plant. Silage can be made from different plants. Some of the most important feed crops from which silage is ma-de are maize. Special chippers are needed for cutting and chopping them. The silos are stored in trenches, plastic trunks or hoses. Good quality silage can last for several years, making it one of the best feeds in winter. Incorrect picking of feed from storage may result in secondary fermentation. Different types of equipment are used for silo unloading. The study examines corn plants, the quali-ty of their silage and the process of silage making. Tests are performed with three different silo unloaders and a mobile feed mixer
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99367
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.