Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99319
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Antanaitis, Algirdas
Title: Tarybinių povandeninių laivų veikla II pasaulinio karo metais šiuo metu Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros dalyje
Other Title: Soviet submarine operations in the years of World War II in the present-day Lithuanian waters of the Baltic Sea
Is part of: Istorija, 2015, t. 97, nr. 1, p. 47-65
Date: 2015
Keywords: Klaipėda (Memel’is);Tarybinis laivynas;Povandeninis laivas;Kovinė užduotis;Užduoties rajonas;Minų laukas;Soviet fleet;Submarine;Battle assignment;Assignment area;Minefield
Abstract: Remiantis turimų šaltinių ir istoriografinėmis žiniomis, straipsnyje apžvelgiama Tarybinio jūrų laivyno povandeninių laivų veikla II pasaulinio karo metais toje Baltijos jūros dalyje, į kurią šiuo metu įeina Lietuvos teritorinė jūra, gretutinė zona ir Lietuvos išskirtinė ekonominė zona [23]. Analizuojama tokios veiklos pobūdis, priežastys bei prielaidos šiai veiklai organizuoti ir įgyvendinti. Atskirai dėmesys skiriamas Klaipėdos (Memel’io) uosto reikšmei šiaurės rytų Baltijos regione ir geografinei bei strateginei padėčiai apibūdinti. Remiantis ankstesniojo, I pasaulinio, karo patirtimi rekonstruojami veiklos prioritetai bei karo taktika, pagrįsta tų prioritetų siekimu, derinant objektų reikšmės faktorius, jų geografinės padėties ypatumus bei taktines laivyno galimybes skirtingais karo tarp Vokietijos ir TSRS etapais.
Based on the data of available sources and historiographic information, the article reviews the Soviet fleet submarine operations in the years of World War II in the Baltic Sea area which currently includes Lithuania’s territorial sea, the adjacent zone and Lithuania’s exclusive economic zone [23]. The type and reasons of such operations as well as the preconditions for their organization and implementation are analyzed. Special attention is paid to discuss the importance of Klaipėda (Memel) port in the northeastern region of the Baltic Sea as well as its geographic and strategic position. With reference to the experience of the previous war, World War I, operational priorities and war tactics based on achievement of those priorities are reconstructed by combining the factors of object significance, the peculiarities of their geographic position as well as tactical capacities of the fleet during different stages of the war between Germany and the USSR.
Internet: https://doi.org/10.15823/istorija.2015.03
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99319
Appears in Collections:Istorija 2015, t. 97, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.