Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99291
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Česnavičienė, Jūratė;Proškuvienė, Regina;Motiejūnaitė, Ramūnė
Title: Lietuvos edukologijos universiteto studentų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajos
Other Title: Relationships between physical activity and eating habits among the students of Lithuanian university of educational sciences
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2015, Nr.3 (81)
Extent: p. 37-45
Date: 2015
Keywords: Fizinio aktyvumo lygis;Mitybos įpročiai;Pirmo kurso studentai;Physical activity level;Eating habits;University students
Abstract: Straipsnyje analizuojami 8‑ojoje Baltijos šalių sporto mokslo konferencijoje „Sport Science for Sports Practice and Teacher’s training“ pristatyti tyrimo rezultatai. Tyrimo tikslas – atskleisti studentų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajas. Tyrimo tikslas detalizuojamas uždaviniais: 1) įvertinti studentų fizinį aktyvumą; 2) nustatyti studentų mitybos įpročius; 3) identifikuoti studentų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajas. Tyrimo objektas – fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajos. Atliekant tyrimą taikyti metodai: mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, anoniminė anketinė apklausa. Anoniminę anketą sudarė trys uždarų ir atvirų klausimų grupės. Pirma klausimų grupe buvo nustatyti studentų sociodemografiniai duomenys, antrąja – studentų mitybos įpročiai: mitybos režimo laikymasis, maisto produktų vartojimo dažnis. Šie klausimai parengti pagal Suomijos visuomenės sveikatos instituto iniciatyva vykdomo tarptautinio suaugusiųjų tyrimo FINBALT HEALTH MONITOR klausimyno mitybos dalį. Trečia klausimų grupė buvo skirta studentų fizinio aktyvumo (FA) lygiui nustatyti. Tam panaudota Tarptautinio fizinio aktyvumo klausimyno (IPAQ) trumpoji versija. Tyrimas atliktas Lietuvos edukologijos universitete 2013–2014 m. Jame dalyvavo 432 visų fakultetų pirmo kurso studentai: 291 mergina (67,4 %) ir 141 vaikinas (32,6 %). Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant kompiuterinę programą SPSS 16.0, skirtą „Windows“. Tyrimo duomenų analizei taikyti statistinės analizės metodai: aprašomoji statistika (absoliutūs ir procentiniai dažniai, vidurkis ir standartinis nuokrypis) ir analitinė statistika (požymių tarpusavio skirtumai nustatyti Pirsono χ2 kriterijaus testu)
The transition from general education school to university is a critical period for young adults. University freshman are exposed to a variety of new experiences and potential lifestyle changes that may influence their health and risk of obesity, including changes in eating habits and daily physical activity. Physical activity and nutrition are important factors affecting the health of students. The aim of the study was to identify the relation between eating habits and physical activity level among the students of Lithuanian University of Educational Sciences. The methods of research: scientific literature analysis, self-report questionnaire. The anonymous questionnaire used in the survey was made according to FINBALT HEALTH MONITOR standardized questionnaire and International Physical Activity Questionnaire – Short Form (IPAQ-SF). The survey was conducted in 2013–2014. The sample consisted of 432 first year students (141 men and 291 women) of Lithuanian University of Educational Sciences. Statistical analysis: the data were analyzed using SPSS software package, version 16.0. Chisquare statistics was used to examine differences in frequencies of responses to questions on eating habits and physical activity (PA) levels. Differences were considered statistically significant at p < 0.05
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2015.17
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99291/1/ISSN2424-3949_2015_N_3.PG_37-45.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99291
http://dx.doi.org/10.15823/sm.2015.17
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2015, Nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.14 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

8
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.