Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99287
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Buitkienė, Janina
Title: Lithuanian culture-specific items and their translation into English
Other Title: Lietuviškųjų kultūrinių realijų vertimas į anglų kalbą
Is part of: Žmogus ir žodis, 2013, t.15, nr. 3, p. 24-29
Date: 2013
Keywords: Culture specific-items;Translation strategies;Equivalence;Cultural identity;Kultūrinės realijos;Vertimo strategijos;Ekvivalentiškumas;Kultūrinis tapatumas
Abstract: The article, on the basis of Jonas Avyžius’ novel Sodybų tuštėjimo metas and its translation into English The Lost Home (via the Russian language), discusses some aspects of the translation of culturespecific items. The purpose of this paper is to demonstrate the problems which the translator encountered while rendering culture-specific items from Lithuanian into English and, to some extent, discuss some of the translation strategies employed while translating certain items into English. Following Newmark’s proposed domains in which culture-specific items seem to be most prominent, i.e. ecology, material culture, social culture, organizations etc, we also included into the research (on the basis of the accumulated data) deminutive words because of their high occurence in Lithuanian. Forms of address, proper names and nicknames were also taken into consideration and treated as culture-specific items.
Straipsnyje aptariamas lietuviškųjų kultūrinių realijų vertimas į anglų kalbą. Medžiaga tyrimui buvo renkama iš Jono Avyžiaus romano Sodybų tuštėjimo metas ir jo vertimo į anglų kalbą The Lost Home. Straipsnyje bandoma aptarti kai kurias problemas, su kuriomis susiduriama verčiant kultūrines realijas ir vertėjo panaudotas vertimo strategijas. Renkant medžiagą, buvo iš dalies remiamasi Newmark klasifikacija tų sričių, kuriose kultūrinės realijos yra ryškiausiai pastebimos, t. y. gamtos reiškiniai, materialinės kultūros paveldas, organizacijų pavadinimai ir t. t. Surinkta medžiaga suponavo ir kitas sritis, kuriose vertėjas susidūrė su problemomis: lietuviškas kultūrinis paveldas, kurį sudėtinga adekvačiai perteikti vertime, itin jaučiamas kreipinių formose, mažybinėse žodžių formose, pavardžių bei pravardžių vertime.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99287
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2013, t. 15, nr. 3 Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.