Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99284
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Charykova, Inna;Paramonova, Natalya
Title: Using a psychophysiological diagnostics to assess the effect of psychostimulant and sedative phytopreparations in sports
Other Title: Psichofiziologinės diagnostikos taikymas vertinant fitopreparatų psichostimuliacinį ir raminamąjį poveikį sportininkams
Is part of: Sporto mokslas, 2015, nr. 3, p. 59-64
Date: 2015
Keywords: Psychophysiological diagnostics;Sensorimotor response;Phytopreparations;Functional state of central nervous system;Psichofiziologinė diagnostika;Sensomotorinis atsakas;Fitopreparatai;Centrinės nervų sistemos funkcinė būklė
Abstract: The problem of the continuous preservation of athlete’s effective performance remains relevant despite numerous applied scientific studies in this field. A high (unproductive) intensity and its kind – sports stress – is a typical psychophysiological state in sports. The disturbances of regulatory mechanisms appear quite often, which significantly reduce the level of physical performance and lead to various negative changes in athlete’s health. Insufficient body recovery will promote the development of pathological states. Excessive excitement before start can lead to athlete’s «burn-out» and, accordingly, to ineffective management of competitive activity. In order to prevent and correct such states, various rehabilitation actions are taken, including the pharmacological support of training and competitive processes. The majority of sports medicine studies focus on the evaluation of general therapeutic efficacy of applied corrective measures and do not conduct a comparative complex dynamic assessment of their effect on the integrative parameters of psychophysiological state. It is known that in the first place central nervous system is the first to respond to any stress, both physiological and psychological. As a result, the search of rapid tests giving timely information on the effect of various kinds of loads on athlete’s body, the recovery speed, and development of adaptive changes in organism becomes relevant. The operating data achieved can be reasonably used as an objective criterion for the development of training plan and timely correction of athlete’s state. The given study focuses on the evaluation of effectiveness of different drugs use on the regulation of athletes’ psychophysiological state with the help of phytopreparations of soothing (sedative) and tonic (mobilizing) action types as well as the search of informative methods of controlling organism’s reactivity to various stimuli. Psychomotor activity indicators of 22 skilled football players during taking phytopreparations of soothing (sedative) and tonic (mobilizing) types were subject of the study. It was discovered that the effect of non-prohibited drugs enables the control of athlete’s state with the aim of performance improvement and recovery processes acceleration. Tincture Paeonia anomalia can be recommended for optimization of recovery processes (30 drops of tincture per glass of water), and dietary supplement Scitec Nutrition Super Guarana can be taken by athletes before training or competition in order to improve the reactivity of the central nervous and motor systems. Composition of the supplement (content in 2 pills): Calcium 500 mg, Guarana extract (bark of Paullinia cupana) 900 mg. Athletes took 2 pills before training. At the same time a psychophysiological diagnostics can be used to control the effect of different drugs on working capacity, in particular, the assessment of simple and complex sensorimotor reactions.
Nors atlikta nemažai nuoseklaus sportinės formos palaikymo tyrimų, ši problema vis dar išlieka aktuali. Sportinei veiklai būdingas didelis, neproduktyvus intensyvumas ir sportinis stresas kaip jo dalis. Gana dažnai sutrikdomi reguliaciniai mechanizmai, tai labai pablogina sportininko varžybinę veiklą ir lemia neigiamus sportininko organizmo pokyčius. Organizmui nepakankamai atsigaunant, formuojasi patologinės būsenos. Per didelis susijaudinimas prieš varžybas gali lemti sportininko perdegimą ir dėl to nesėkmingą dalyvavimą jose. Siekiant išvengti ir koreguoti tokią būseną, taikomos įvairios reabilitacijos priemonės, tarp kurių yra farmakologinė pagalba per pratybas ir varžybas. Daugumoje sporto medicinos tyrimų dėmesys skiriamas bendram terapiniam šių taikomų korekcinių priemonių veiksmingumui įvertinti, tačiau neatliekamas dinaminis kompleksinis šių priemonių poveikio integraciniams psichofiziologinės būklės kriterijams vertinimas. Žinoma, kad centrinė nervų sistema pirmoji reaguoja į bet kokį stresą, tiek fiziologinį, tiek psichologinį, todėl svarbu ieškoti greitų testų, suteikiančių aktualią informaciją apie įvairių fizinių krūvių poveikį sportininko organizmui, atsigavimo greitį ir adaptacinių pokyčių organizme vyksmą. Gauti duomenys gali būti naudojami kaip objektyvūs kriterijai kuriant treniruotės planus ir laiku koreguojant sportininko būklę. Atliktame tyrime pateikiamas raminamojo ir tonizuojamojo poveikio fitopreparatų vartojimo poveikio sportininko psichofiziologinei būklei vertinimas. Taip pat ieškoma informatyvių metodų, skirtų įvertinti organizmo atsaką į įvairius dirgiklius. Tyrime buvo nagrinėjami 22 talentingų futbolo žaidėjų, vartojančių raminamojo ir tonizuojančio poveikio fitopreparatus, psichomotorinės veiklos rodikliai. Nustatyta, kad šie nedraudžiami preparatai turi teigiamos įtakos sportininko veiklos pagerėjimui ir jo organizmo atsigavimui. „Peony“ tinktūra rekomenduojama atsigavimo procesui optimizuoti, o dietinį papildą „Pomme-Guarana“ sportininkai galėtų vartoti prieš pratybas arba varžybas siekdami pagerinti centrinės nervų ir motorinės sistemų reaktyvumą. Taip pat galima taikyti psichofiziologinę diagnostiką norint sužinoti įvairių medikamentų poveikį darbingumui, būtent vertinant paprastąsiaas ir kompleksines sensomotorines reakcijas.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2015.20
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99284
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2015, Nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.