Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99273
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stravinskienė, Vitalija
Title: Lietuviškos mokyklos Vilniuje 1920–1939 m.
Other Title: Lithuanian schools in Vilnius in 1920–1939
Is part of: Istorija, 2015, t. 99, nr. 3, p. 34-51
Date: 2015
Keywords: Vilnius;Lietuviai;Lenkai;Žydai;Mokykla;Vytauto Didžiojo gimnazija;Lithuanians;Poles;Jews;School;Vytautas Magnus Gymnasium
Abstract: Straipsnyje, remiantis archyvine ir istoriografine medžiaga, nagrinėjama Vilniaus m. lietuviškų mokyklų raida 1920–1939 m., parodoma jų padėtis kitų miesto etninių grupių švietimo kontekste, svarstoma, ar lietuvių švietimo padėtis buvo kuo nors išskirtinė, atskleidžiama, su kokiomis problemomis susidūrė Vilniaus lietuvių mokyklos.
Based on archival and historiographical materials, the article addresses the development of Lithuanian schools in Vilnius in the period 1920–1939; it reveals their situation in the context of education of other ethnic groups in the city and considers whether the situation of Lithuanian education was in any way exceptional; the article discloses the problems faced by Lithuanian schools in Vilnius.
Internet: https://doi.org/10.15823/istorija.2015.13
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99273
Appears in Collections:Istorija 2015, t. 99, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

12
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.