Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98827
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija (H004) / Philology
Author(s): Goštautaitė-Shyrokova, Katrina
Title: Vartotojiškos visuomenės kritika Jono Meko poezijoje
Other Title: The Consumer Society Criticism in Jonas Mekas Poetry
Extent: 54 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Jonas Mekas;Jonas Mekas;Vartotojų visuomenė;Consumer society;Tapatybė;Identity;Avangardas;Avant-garde;Estetinė pagava;Aesthetic insight
Abstract: Santrauka Šiandienos pasaulyje yra nemažai iššūkių, tokių kaip nuolatinis skubėjimas, bendra visa ko infliacija, susvetimėjimas, netikrumo jausmas, egzistencinis nerimas, tapatumo praradimas. Svarstant šias realijas, o drauge ir stebint įsismarkavusį, tempo nelėtinantį informacinių technologijų progresą, palengva keičiantį ir bendrą kolektyvinę sąmonę, natūralu, ima kilti nemažai klausimų, kurie orientuoti į ateities perspektyvą. Šis tyrimas – „Vartotojiškos visuomenės kritika Jono Meko poezijoje“ – organiškas veiksmas, keliant klausimus ir ieškant atsakymų, drauge ieškant žmogiškumo, paprastumo, tikrumo. Jono Meko asmenybė, jos svoris, neabejotai, papildomai motyvuoja šiuos rūpimus klausimus: tiek nuosekli autoriaus kūryba, tiek asmeninė pozicija svarsto šias XXI amžiaus problemas iš pamatų. Šiam tyrimui palanki Jeano Baudrillard‘o „vartotojų visuomenės“ samprata: vartotojų visuomenės, kaip save pačią reprodukuojančios sistemos, atitikmuo sėkmingai pritaikomas ir atpažįstamas vaizduojamame poetiniame diskurse. Baudrillard‘o „hipertikrovės“ samprata taip pat prigyja toje Meko poetikos dalyje, kurioje svarstoma ryšio su gamta svarba, ekologijos aktualinimas. Metodologinis apsisprendimas, veiksmo semiotikos elementų derinimas drauge su jusline, tvirtinančia estetinę pagavą semantika, pasiteisino: paviršinis aprašymas kritikos vartotojiškumui kūrimo būdų tebūtų badymas įvardyti tolimesnę šios temos plėtros galimybę, nekeliant prasmės klausimų, taigi be gilesnio žvilgsnio. Tyrime analizuojama Meko poetikos dalis, kuriai būdingas kritiškumas vartojimo atžvilgiu, išsiskyrė į dvi dalis. Vaizduojama erzacinė tikrovė, atitinka tikrovėje veikiančią vartotojų visuomenės sistemą, kuri kelia intensyvią subjekto disforiją, todėl imamasi literatūrinio maišto, prisiimamas maištininko amplua, taip pat naudojamasi ir kitomis manipuliacinėmis raiškos priemonės, tvirtinant pozicijos kategoriškumą. Kita meninė tikrovė – euforiškomis juslėmis paremtas pasaulis, kuriuo tvirtinama grožio ir pilnatvės jausmo galia prieštarauja tuštybės prisisėmusiai vartotojiškai žmogaus ir valiutos galiai.
Summary Nowadays we deal with a number of challenges, such as fast-paced society, inflation and such feelings as alienation, uncertainty, existential anxiety, loss of identity. This study – “The Consumer Society Criticism in Jonas Mekas Poetry“ – is organic effort to raise questions and seek answers, looking for empathy, simplicity, certainty. The personality of Mekas itself and its influence add even more motivation to those questions: consistency of author‘s works, together with personal opinion analyse those problems. This thesis is based on a „Consumer Society“ concept by Jean Baudrillard: consumer society equivalent, such as self-reproducing system is successfully adapted and recognised in the poetic discourse. The concept of „hyper-reality“ (Baudrillard) is also noticed in Mekas poetry. Methodological decision to combine elements of semiotics with sensual, aesthetic insight directed semantics has proved its worth: superficial descriptions of consumerism would not have been sufficient enough without raising questions and deeper look and would have caused issues trying to develop broader discussions. The part of Mekas poetry that criticises consumerism, analysed in this study, was split in two ways. Depicted reality is fraud and coincides with real system with consumerism ridden society in it, that raises intense dysphoria, so when rebelling, subject identifies himself as a rebellion and more manipulative literary devices are used to consolidate the position. Another literary reality – a world based on euphoric sensations, that juxtapose the feeling of fulfilment reached by beauty to vanity-filled consumer society and and the power of currency.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98827
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

56
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

38
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.