Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98805
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Galkienė, Alvyra
Title: Kritinė įtraukiojo ugdymo aktualizacija: Lietuvos mokytojų ir ugdymo nesėkmę patyrusių mokinių tėvų patirtis
Other Title: A necessary upgrade of inclusive education: experiences of Lithuanian teachers and parents of students experiencing educational failure
Is part of: Mokslu grįsto švietimo link : recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017
Extent: p. 528-563
Date: 2017
Keywords: Įtraukusis ugdymas;Edukacinė įtrauktis;Specialieji ugdymosi poreikiai;Bendrojo ugdymo mokykla;Specializuota mokykla;Inclusive education;Educational inclusion;Special educational needs;General education school;Specialised school
ISBN: 9786094711152
Abstract: Straipsnyje, analizuojant Lietuvos mokyklose dirbančių mokytojų įžvalgas apie įtraukiojo ugdymo tobulinimo kryptis ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, perėjusių mokytis iš bendrojo ugdymo į specializuotas mokyklas po nesėkmingų socioedukacinių patirčių, tėvų bei globėjų įžvalgas, atskleidžiami kritiniai įtraukiojo ugdymo aspektai. Pedagogų ir mokinių tėvų įžvalgų lyginamoji analizė leidžia formuluoti išvadas, skatinančias gilesnius ugdymo realybės reiškinių tyrimus turinio planavimo, jo realizavimo bei bendruomenės interpersonalinės interakcijos srityse. Pedagoginių sprendimų paieška aktualizuotose įtraukiojo ugdymo srityse leistų sukurti sąlygas kiekvieno mokinio sėkmingam mokymuisi ir įtraukiančios priklausomybės išgyvenimams
This article discusses key aspects of inclusive education through the analysis of inclusive education improvement insights from teachers in Lithuanian schools, as well as experiences by parents and guardians of students with special educational needs who were transferred from general education schools to specialised schools due to previous socio-educational failures. The resulting comparative analysis of teachers and students’ parents points to the need for a greater number of in-depth studies of educational reality in the field of curriculum planning, its implementation, and interpersonal interaction within the community. The search for teaching solutions in progressive inclusive education may greatly contribute to successful educational and inclusive belonging experiences for all students
Internet: http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:24426715/datastreams/MAIN/content
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

127
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

24
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.