Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/97695
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Giparaitė, Judita
Title: A corpus-based study of dynamic have a talk construction and its verbal counterpart in English
Other Title: Tekstyno duomenimis grindžiamas anglų kalbos su veiksmu siejamos konstrukcijos have a talk ir jos veiksmažodinio atitikmens tyrimas
Is part of: Kalba ir kontekstai : mokslo darbai. , T. 6 (1), d. 1 (2014)
Extent: p. 76-89
Date: 2014
Keywords: Predicative possession;Dynamic have-constructions;Corpus-based analysis;Grammatical and lexical features;Forms;Complementation;Adjective collocations;Distribution across registers
Abstract: Su veiksmu siejamų turėti konstrukcijų ir jų veiksmažodinių atitikmenų tyrimų anglų kalboje nėra daug. Šiuo tyrimu siekiama kiekybiškai bei kokybiškai aprašyti konstrukciją have a talk (‚turėti pokalbį‘) ir, remiantis tekstyno medžiaga, palyginti šią konstrukciją su veiksmažodiniu jos atitikmeniu. Straipsnyje analizuojamos konstrukcijos have a talk ir jos veiksmažodinio atitikmens gramatinės ir leksinės savybės, t. y. forma, junglumas, kolokacijos su būdvardžiais ir jų pasiskirstymas registruose. Tyrimas parodė, kad konstrukcija have a talk ir jos veiksmažodinis atitikmuo turi panašias formas, be to, jiems būdingos panašios junglumo, kolokacinės galimybės, todėl daugeliu atvejų konstrukcija have a talk ir veiksmažodinis jos atitikmuo gali pakeisti vienas kitą. Tačiau kai kurie kolokacijų modeliai rodo, kad esama konstrukcijos have a talk ir jos veiksmažodinio atitikmens vartojimo skirtumų
There are few extensive researches on dynamic have-constructions in English. The article aims at giving a quantitative and qualitative description of the dynamic have a talk construction and comparing it with the verbal counterpart on the basis of corpus evidence. The article studies the construction have a talk and its verbal equivalent in terms of grammatical and lexical features, such as forms, complementation, immediate collocations with adjectives, and the distribution across registers. The analysis shows that both the construction have a talk and its verbal equivalent talk have rich morphology and show similarities in complementation as well as collocation possibilities and in many respects are interchangeable. However, some collocation patterns demonstrate differences in the use of the construction have a talk and the corresponding verb talk
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/97695
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.