Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/97323
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ralys, Kęstutis;Navaitis, Gediminas
Title: Būsimų sutuoktinių pasirengimas ugdyti vaikus šeimoje, susituokus antrą kartą
Other Title: Preparation of future spouses to educate children in the family created after the second marriage
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. , 2014, t. 1, Nr. 37
Extent: p. 56-65
Date: 2014
Keywords: Moderni šeima;Antroji santuoka;Požiūris į vaikų ugdymą;Galimo vaikų ugdymo partnerio (-ės) pasirinkimas;Modern family;Remarriage;Attitudes toward children’s education;Potential partner (s) of choice
Abstract: Šeimos santykių permainos, prasidėjusios Lietuvoje XX a. pabaigoje, reiškiasi sparčiai ir dideliu mastu, atsižvelgiant į gimstamumo pokyčius. Buvusį gimstamumo modelį, kai vaikai gimdavo santuokoje, pirmagimių tėvai būdavo jaunesnio amžiaus ir tai užtikrino kartų kaitą, pakeitė naujas modelis, pasižymintis nesantuokinių vaikų skaičiaus augimu, vaikų gimdymo atidėjimu vėlesniam laikui ir žemu, nebeužtikrinančiu kartų kaitos, gimstamumo lygiu. Nors meilės ryšiai, santuoka, vaikai išlieka pripažįstamomis vertybėmis, šios permainos paveikė ir ugdymo šeimoje sampratą, vaiko, kaip vertybės, suvokimą. Todėl aktualu įvertinti šeimas kuriančių asmenų pasirengimą moderniai santuokai, šeimai, ir jį tobulinti. Paprastai toks pasirengimas suprantamas kaip jaunimo pasirengimas pirmajai santuokai. Ne mažiau aktualus tapo ir pasirengimas gyvenimui antrojoje santuokoje, vaikų joje ugdymui, kuris vis dar nepakankamai empiriškai tyrinėtas ir teoriškai apibendrintas. Straipsnyje pristatomas požiūrio į vaikų ugdymą antrojoje santuokoje tyrimas. Tyrime dalyvavo asmenys, norintys sukurti šeimą ar užmegzti ilgalaikius santykius. Tai internetinės pažinčių svetainės „Darni pora“ dalyviai. 2007 m. buvo apklausta 4000 tiriamųjų. 2012 m. tyrimas pakartotas. Apklausta 1000 tiriamųjų. Abiejose apklausose tiriamųjų grupės sudarytos tikslinės atsitiktinės atrankos būdu. Tyrimo duomenys parodė, kad vyraujantis šeimos po skyrybų modelis yra motina su vaiku (-ais). Šio tipo šeimos pasidalija į dvi grupes: šeimos, kuriose tėvas aktyviai dalyvauja vaiko (-ų) ugdyme, ir šeimos, kuriose jis nušalinamas / nusišalina nuo šios pareigos. Antruoju atveju moteris, ieškodama naujo santuokos partnerio, didesnį dėmesį skiria jo tėviškoms savybėms ir gebėjimams
Descriptions of a desirable spouse and a partner in children’s education allow us to state that younger people (both men and women) who want to create a family are reluctant to choose a partner with a child. Therefore it can be assumed that children’s biological parents are an important prerequisite for a successful education of children. The understanding of traditional family consisting of spouses and their children educated in cooperation, cannot always be realized. It becomes especially difficult to realize it at an older age because marriage statistics reveal that one-fifth of families is the second marriage families
Internet: http://www.socialinisugdymas.leu.lt/index.php/socialinisugdymas/article/view/12/9
http://www.socialinisugdymas.leu.lt/index.php/socialinisugdymas/article/view/12/9
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas, navaitis@mruni.eu
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Sep 6, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.