Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/97110
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Vanagaitė, Gitana
Title: Jono Šliūpo asmens savivoka autobiografijose
Other Title: The self-consciousness in the autobiographies of Jonas Šliūpas
Is part of: Acta humanitarica universitatis Saulensis. Nuo atgimimo iki valstybingumo: sociokultūriniai aspektai. , T. 12 (2011)
Extent: p. 123-129
Date: 2011
Keywords: Asmens tapatybė;Autobiografija;Laisvamanybė;Lietuvybė;Savivoka;Self-consciousness;Free-thinking;Lithuanity;Autobiography;Human identity
Abstract: Straipsnyje siekiama parodyti, kad visos keturios Jono Šliūpo autobiografijos yra paremtos viena ir ta pačia istorija. Nepaisant to, kad autobiografijų pradžios ir pabaigos keičiasi priklausomai nuo laikotarpio, tačiau tai, kas sudaro asmenybės tapatumo pagrindus (lietuvybė, laisvamanybė ir įsipareigojimas Lietuvos kultūrai), išlieka nepakitę. Jonas Šliūpas lietuvišką tapatybę paveldėjo iš savo šeimos. Laisvamanybė buvo sudėtinė kultūrinio proceso dalis. Laisvamanio statusas atitiko socialines idėjas, kurios buvo tapusios neatsiejama jo biografijų dalimi
The article seeks to reveal that all four autobiographies of Jonas Šliūpas are one and the same story about oneself. Although the beginnings and the endings of the autobiographies changed from the point of view of chronology, the pillars organizing the stories, i.e. the core of human identity (Lithuanity, free-thinking, and commitment to Lithuanian culture), have remained the same. Jonas Šliūpas inherited the Lithuanian identity from his family. Free-thinking was acquired under the influence of cultural process. The status of a free-thinker conformed to socialist ideas, the belief in science and progress at various stages of his life. The following ideas are reflected in the articles by Jonas Šliūpas, which have already become an integral part of his autobiographies
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/97110/2/ISSN1822-7309.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/97110
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.