Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/96071
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Radžiukynas, Danielius;Žilinskienė, Nelė;Radžiukynas, Darius
Title: Šuolininkų į aukštį rengimo modeliavimas
Other Title: Modelling of preparation of high jumpers
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2006, Nr. 3 (45)
Extent: p. 21-27
Date: 2006
Keywords: Teorinė modelių samprata ir jų klasifikacija;Šuolininkų treniruotės vyksmo ir jų rezultatų modeliavimas;Theoretical model conception and its classification;Modelling of training process and results of high jumpers
Abstract: Modeliavimas yra vienas iš teorinių tyrimo metodų, plačiai taikomas daugelyje mokslo sričių. Sporte modelis suprantamas kaip „visuma įvairių rodiklių, apibūdinančių ir laiduojančių tam tikrą sportininko parengtumą, prognozuojamų rezultatų pasiekimą“ (Stonkus, 2002), tačiau dažnai stokojama jų priežastinių, patikimų, koreliacinių ryšių analizės. Tyrimo tikslas – vadovaujantis teorine modelių samprata ir jų sistemine klasifikacija parengti formalųjį, koreliacinį, dinaminį, statistinį šuolininkų rengimo modelius ir pagrįsti jų veiksmingumą sporto treniruotės valdymui, sportinių rezultatų prognozei. Formalusis modelis sudarytas remiantis penkių Lietuvos didelio meistriškumo šuolininkių į aukštį įvairaus treniruotės fizinio krūvio (tarp jų ir šoklumo pratimų) kiekybiniais rodikliais, nustatytas jų kitimo metiniu treniruotės ciklu patikimumas. Didžiausi šoklumo pratimų kiekybiniai rodikliai buvo spalio, lapkričio ir kovo, balandžio mėnesiais. Koreliacinis modelis parengtas pagal šuolio į aukštį rezultato ir įvairių testų rodiklių tarpusavio koreliacinius ryšius. Nustatyta, kad šuolio į aukštį rezultatas turi stiprų koreliacinį ryšį su trišuolio iš vietos (r=0,95) rezultatu, bendru atsispyrimo greitumo jėgos potencialu (r=0,89), rutulio metimo iš apačios pirmyn rezultatu (r=0,80), 30 m bėgimo įsibėgėjus (r=0,89), vertikaliu (r=0,87) ir horizontaliu (r=0,81) kūno judėjimo greičiu. Statistinis modelis parengtas pagal šuolio į aukštį rezultatus trejose (1992 m., 1996 m., 2000 m.) olimpinėse žaidynėse ir naudojant rodiklių skirtumo patikimumo (p) bei standartinio nuokrypio (δ) rodiklius nustatytos rezultatų kitimo tendencijos. Rezultatų vidurkis trejose olimpinėse žaidynėse buvo 1,96±0,01±0,04, o geriausias – 1996 m. – 1,98±0,01±0,04
Problem. Modelling is one of the theoretical research methods, which is applicable in various science fields. In sports a model is recognized ,,as totality of various indices defining a guaranteed athlete's preparation as well as achievement of forecasted results" (Stonkus, 2003), yet very often those indices are short of causal, reliable, correlation relationship analysis. Aim of research. Under the guidance of theoretical model, to prepare conception and its systematic classification of all possible formal, co-relational, dynamic and statistical preparation models of high jumpers and substantiate its efficacy when monitoring training sessions and forecasting sports results. Research results. Formal model is composed of data taken from qualitative figures of various training physical loads of five elite Lithuanian high jumpers, which are determinate for alternation reliability during annual training cycle. The variation of jumping exercises during annual training cycle has been as well determinate and we found that biggest qualitative indices are accounted for the months of October, November and March, April
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/96071/2/ISSN1392-1401.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/96071
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.