Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95938
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Ruškytė, Džiuljeta
Title: Skuodo rajono gyventojų sveikatos elgsenos monitoringo rodikliai
Other Title: Indicators of Skuodas district inhabitants' health behaviour monitoring
Is part of: Lietuvos ekonomikos konkurencingumas ir socialinė sanglauda : mokslinių straipsnių rinkinys (VII). Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010
Extent: P. 146-190
Date: 2010
Keywords: Sveikatos kokybė;Sveikatos elgsena;Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė;Sveikatos būklė;Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas);Sveikatos principai ir rodikliai;Health quality;Health behaviour;Average life expectancy;Health state;Health status;Public health monitoring;Health principles and indicators
ISBN: 9789955205807
Abstract: Sveikatos kokybės kriterijai apibrėžiami tarpdalykiniuose moksliniuose tyrimuose, skirtuose sveikatos proceso veiksmingumui nustatyti bei integruotoms sveikatos plėtros strategijoms formuoti nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Visuomenės fizinė ir dvasinė būsena, sveikatingumo rodikliai, sergamumas kaip reiškinys daro įtaką visuomenės gyvensenai ir lemia šalies ekonominius kaštus. Asmens ir visuomenės sveikatos būklė siejama su socialiniais-ekonominiais veiksniais, jų tarpusavio sąveika. Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau - PSO) Europos regiono sveikatos kokybės strategijos tikslas - rengti programas, atitinkančias šalių sveikatos prioritetus. Sveikatos politikos priemonės ir programos yra skirtos ligų profilaktikai, dideliam sergamumui ir mirtingumui mažinti bei sveikos gyvensenos Įpročiams propaguoti. Įgyvendinant Lietuvos nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2006-2013 m. strategiją1 bei siekiant gerinti visuomenės sveikatos priežiūros prieinamumą ir efektyvumą, nuo 2008 m. ypač daug dėmesio skiriama savivaldybių vykdomai visuomenės sveikatos priežiūrai. Pagrindinis dėmesys ir finansiniai ištekliai valstybės mastu koncentruojami sergamumui ir mirtingumui nuo labiausiai paplitusių lėtinių neinfekcinių ligų (toliau - LNL) mažinti, aktyviai vykdoma ligų prevencija. Įsikūrus visuomenės sveikatos biurams Lietuvos savivaldybėse ypač daug dėmesio skiriama visuomenės sveikatos stebėsenai
Health quality criteria are often defined in interdisciplinary scientific research works intended to distinguish the efficiency and effectiveness of the health process as well as to form integrated health development strategies on the national and European level. The society's physical and spiritual status, as well as healthiness rates and morbidity as a phenomenon make influence on the society's lifestyles and predetermine the country's economical costs. The health status of a person and a country is related with social - economical factors and their interrelation. The goal of the World Health Organisation96 European Region health quality strategy is to prepare programmes corresponding to different countries' health sphere priorities. Health policy measures and programmes are devoted to disease prophylaxis, reduction of high morbidity and mortality and promotion of healthy lifestyle habits. In implementation of the Lithuanian National Public Health Care Strategy for 2006-201397 and in order to improve public health care accessibility and efficiency, special attention has been paid to public health care performed by municipalities since 2008. On the national level, the basic attention and financial resources are
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95938
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.09 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

8
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.