Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95905
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Radžiukynas, Darius;Čižauskas, Antanas;Kemerytė-Riaubienė, Eglė
Title: Krepšininkių motorika ir jos vertinimo metodika
Other Title: Motoric performance of female basketball players and the methodic of its evaluation
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2007, Nr. 4 (50)
Extent: p. 54-59
Date: 2007
Keywords: Krepšinis;Fizinis parengtumas;Nuovargis;Basketball;Physical preparedness;Fatigue
Abstract: Pagrindinės krepšininkių (-ų) judėjimo aktyvumo formos žaidimo metu yra bėgimas, šuoliai be kamuolio ir jį varant. Šių formų trukmę ir lokomocinio judėjimo kryptis sąlygoja krepšinio žaidimo taisyklės, judesių technika ir žaidimo taktika. Krepšinio žaidimo veiksmingumą pozityviai veikia ir individualus žaidėjų fizinis parengtumas, kurio pagrindiniai rodikliai yra įvairių judesių ir veiksmų atlikimo greitis, jų galingumas ir įvairių šuolių aukštis. Darbo tikslas – nustatyti didelio meistriškumo krepšininkių judėjimo aktyvumą pagal vienkartinių ir trumpalaikių intensyvių vienos minutės trukmės šuolių kinematinius ir dinaminius rodiklius ir palyginti jį su trumpųjų nuotolių bėgikių ir šuolininkių (n=10) tais pačiais rodikliais. Panaudota tenzodinamometrijos metodika. Buvo atliekami vienkartiniai šuoliai aukštyn atsispiriant kaire, dešine ir abiem kojomis ir 60 s trukmės šuoliavimas atsispiriamąja koja (100 ± 4 šuoliai). Šuoliai buvo atliekami ant tenzoplatformos ПД—ЗА, o jų kinematinių (ta, tp) ir dinaminių (F) rodiklių kreivės registruojamos medicininio monitoriaus MM-2Ц-01 ekrane. Horizontaliomis ir vertikaliomis skleistinėmis buvo nustatyti atsispyrimo trukmės ta (s), polėkio ore tp (s) ir jėgos F (kg) rodikliai. Iš šių rodiklių apskaičiuoti ir pateikti tekste pagrindiniai motorikos veiksmingumą nusakantys rodikliai: kūno judėjimo greitis V (m/s) = 9,8 × tp/2, santykinis galingumas Ng (W/kg) = Fsv × V (m/s), raumenų reaktyvumas Kr (1/s) = Fa/Fsv × ta ir pašokimo aukštis h (cm) = 122,3 × tp2. Fsv – santykinė jėga = Fa/ kūno masė (kg)
The main motor activity forms in basketball are running, jumping without a ball, or jumping with dribble. Duration and direction of locomotion movement are determined by basketball playing rules, techniques and tactics. The positive influence on the basketball playing effectiveness has an individual physical preparedness of each basketball player. The main indices of the preparedness are the performance time and power of different movements, the height of different jumps (Jozwiak, Wagner, 1998, Karipidis, Fotinakis, Taxildaris, Fatouros, 2001, Stonkus, 2003). The aim of our work was to estimate the movement activeness of high performance women basketball players by the kinematical (1 min duration intensive jumping on one leg) and the dynamic indices and to compare them to the same indices of sprint runners and high jumpers (n - 10). Methodics. It was used the methodics of tensodynamometry. The onset jumps were performed taking off with one leg (right and left) and with two legs, and 1 min duration jumping on one leg (100±4 jumps). The jumps were performed on the tensoplatform ПД—ЗА, the curves of kinematics (ta,. tp) and dynamic (F) indices were registered on the screen of medical monitor MM-2Ц-01. Duration of take-off (ta), flight time (tp) and strength indices were estimated. From these indices were calculated: movement speed V (V (m/s) = 9,8×tp/2,), relative Power Ng ( Ng (W/kg) = Fsv×V (m/s), muscle reaction Kr ( Kr (1/s)= Fa/Fsv×ta) and the jump height h (h(cm) = 122,3×tp2). There were examined 10 basketball players from women basketball team „Šviesa“ and 10 sprinters and high jumpers. Mathematical-statistical analysis was performed using the program STATISTICS. Results. It was established that basketball players had better results performing jumps with two legs (especially these indices: V, Ng, Kr, h)
Internet: http://www.sportinfo.lt/get_file.php?file=bGRWbnFIR2dtbWh1bldLUW5OQ1prVzZYYXAyY25KckdtZGJHWnBPdWFwYkl5MjZrYjV6RnJKdGZhOGVjekp5ZW1wWnJaWnRseTVtWmxNaGxtS2VVbE1qSWEzTnJpcFNwYUZCbXpwblNicDJhcEdhZ21wSEoxSmVWeUdmRVoyWm5rOEZyYkdwbG5LbWJsR3JIbDU2Y2JXOCUzRA==
Affiliation(s): Lietuvos kūno kultūros akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.14 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.