Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95773
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Ralys, Kęstutis
Title: Romos katalikų bažnyčios socialinė veikla Lietuvoje = Social activity of the Roman Catholic Church in Lithuania
Other Title: Social activity of the Roman Catholic Church in Lithuania
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Socialinio aktyvumo ugdymas. , 2010, Nr. 12 (23)
Extent: p. 46-52, 120-129
Date: 2010
Keywords: Bažnyčia;„Caritas“;Romos katalikų bažnyčia;Edukacija;Krikščionių bendruomenė;Church;Caritas;Roman Catholic church;Education;Christian community
Abstract: Šiandien Lietuvos visuomenei, kaip ir daugumai pokomunistinių visuomenių, reikalinga socialinė parama. Socialinį darbą atlieka ir religinės organizacijos. Taigi socialinei pagalbai ir švietėjiškai veiklai skiriama daug dėmesio. Tačiau, reikia pažymėti, kad socialinė veikla vis dar susiduria su daug menkai ištirtų kliūčių, be to, trūksta dviejų galingų institucijų – valstybės ir Bažnyčios – bendradarbiavimo ir sąveikos. Šio straipsnio tikslas – pabrėžti pagrindines socialinės veiklos, valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo galimybių, socialinio aktyvumo ir socialinės paramos, atsižvelgiant Romos katalikų bažnyčios Lietuvoje (RCCL sfera) socialinę veiklą, problemas. Remiantis įtakingų, veiklių žmonių nuveiktais darbais ir socialinio gyvenimo apmąstymais, apžvelgiama sunki kūrimosi pradžia, dabartis, o kartu ir būsimos Lietuvos katalikų bažnyčios socialinės veiklos perspektyvos
Today the Lithuanian society, as the majority of post-communist societies, needs social assistance. Social work is performed by confessional organizations. Thus, social assistance and educative activity may take and already has taken a significant place among them. However, confessional social activity is still facing a great number of poorly explored obstacles. Besides, proper and adequate cooperation and interaction between the two powerful institutions: the State itself and the Church is insufficient. The aim of this article is to focus on the essential problems of confessional-social activity, possibilities for cooperation between the State and the Church in the sphere of social activity and social assistance with reference to social activity of the Roman Catholic Church of Lithuania (RCCL)
Internet: 
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

8
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.