Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95635
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Kolevinskienė, Žydronė
Title: Lietuvių rašytojų draugijos veikla 1970-1973 metais = The activity of the Lithuanian writers' association in 1970-1973
Other Title: The activity of the Lithuanian writers' association in 1970-1973
Is part of: Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos : mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. , Nr. 12 (2009)
Extent: p. 189-211
Date: 2009
Keywords: Veikla;Išeivija;Archyvas;Ryšiai;Laiškai;Activity;Exile;Archive;Relations;Letters
Abstract: Straipsnio objektas - Lietuvių rašytojų draugijos (LRD) veikla 1970-1973 metais, pirmininkaujant poetui, pranciškonų kunigui Leonardui Andriekui. LRD veikla iki šiol nebuvo plačiau tyrinėta nei Lietuvoje, nei išeivijoje. Straipsnyje pastebima, kad draugija atliko Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančių lietuvių rašytojų vienijimo funkciją, siekė populiarinti lietuvių literatūrą ir kultūrą, palaikė ryšius su kitų šalių rašytojų draugijomis. Draugijos prerogatyva buvo pasirūpinti narių knygų ir raštų leidimu, teikti įvairias rekomendacijas, skirti LRD premiją už geriausią metų knygą. Svarbiausias šio tyrimo šaltinis -Lietuvių rašytojų draugijos archyvinis fondas, saugomas Lituanistikos studijų ir tyrimo centro Pasaulio lietuvių archyve Čikagoje. Straipsnyje cituojamos ir skelbiamos būtent iš šio archyvo parsivežtos laiškų, pranešimų, protokolų ir kitų LRD svarbių dokumentų kopijos. Iki šiol netyrinėti Lietuvių rašytojų draugijos duomenys šiek tiek praveria ir atskirų literatūros žmonių gyvenimus, pristato jų kultūrinę laikyseną
The subject of this article is the activities of Lithuanian Writers'Association (LWA) in 1970-1973, when it was chaired by the poet, Franciscan priest, Leon-Andriekus. LWA activities previously have not been studied more widely, neither in Lithuania nor in exile. In the article it is noted that the Association had the uniting function for Lithuanian Writers living in the United States, it sought to promote Lithuanian literature and culture, and maintained contacts with other countries' writers' associations. LWA's prerogative was the publication of its members'books and collected writings, giving the recommendations and the award for the best book of the year. The primary source of this study is the LWA archival fund, stored in the World Lithuanians Archives of Center for Lithuanian Studies and Research in Chicago. The article cites and publishes the copies of letters, reports, records and other important documents of LWA brought from this archive. Previously unstudied LWA documentary material opens up the individual lives of literary figures and presents their cultural attitudes
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95635
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

8
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.