Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95476
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠlekienė, Virginija-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-29T19:00:52Z-
dc.date.available2019-05-29T19:00:52Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.issn13928600-
dc.identifier.otherVDU02-000056039-
dc.identifier.urihttp://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=398b9487-9177-4afb-995c-0747f5b475e0-
dc.description.abstractMiesto tema lietuvių lyrikoje įsitvirtino kartu su moderniosioms srovėms. Iki šiol joje dominuoja ekspresionizmo suformuota miesto samprata. Miestas - svetima žmogui aplinka, jį standartizuojanti ir iškreipianti jo dvasią. J. Vaičiūnaitės kūryba šia prasme užima išskirtinę vietą. Straipsnyje aiškinamasi, kaip sukuriama semantinė erdvė, leidžianti humanizuoti miestą. Svarbiausios teorinės pozicijos, kuriomis vadovaujamasi, - L. Mumfordo, J. Lotmano, M. Eliade's miesto kultūros studijos. Vilniaus vaizdinys Vaičiūnaitės kūryboje formavosi keletą dešimtmečių, keisdamasis, įgydamas naujus pavidalus. Pagrindinė meninės erdvės kaitos kryptis - istorinių bei kultūrinių kontekstų gausėjimas. Straipsnyje aptariami svarbiausi Vilniaus vaizdavimo aspektai: mitologinės, istorinės bei kultūrinės reminiscencijos, architektūrinių erdvių semantika, gamtos ir kultūros santykis, ir daroma išvada, kad jų dermė kuria semantinį universumą, sudvasinantį miesto kultūrąlt
dc.description.abstractThe subject of a city emboded itself in the Lithuanian lyrics during the formation of modern trends. Until now dominates the understanding of a city, fixated by expressionism. The city is an alien environment for the man - it standardizes him and warps his soul. The creation of J. Vaiciunaite occupies a special place. The aim of the article is to reveal of how the semantic space, allowing to humanize city culture, is being created. The most important theoretical positions, guiding the article - L. Mumford's, J. Lotman's, M. Eliade's studies of city culture. The idea, that the image of Vilnius formed itself during several decades, changing and obtaining new shapes, is developed in the article. The main direction of formation of artistic space is the flood of historic and cultural contexts. The most important aspects of depicting Vilnius are discussed in the article: mythologic, historic and cultural reminiscences, the semantics of architectural spaces, the relation between nature and culture, and the conclusion is drawn, that their harmony creates the semantic universum, spiritualizing city cultureen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademija-
dc.format.extentp. 52-59-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. , T.10, nr. 2 (2008)-
dc.relation.isreferencedbyMLA International Bibliography-
dc.relation.isreferencedbyHumanities International Index.-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL.-
dc.subjectMitologinis ir istorinis Vilniuslt
dc.subjectArchitektūrinių erdvių semantikalt
dc.subjectGamta ir architektūralt
dc.subjectŽmogiškasis kontekstaslt
dc.subjectMythologic-historic Vilniusen
dc.subjectThe semantics of architectural spacesen
dc.subjectNature and architectureen
dc.subjectHuman contexten
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherFilologija / Philology (H004)-
dc.titleVilnius Juditos Vaičiūnaitės kūrybojelt
dc.title.alternativeVilnius in the Creation of Judita Vaiciunaiteen
dc.typeresearch article-
dc.date.updated2009-06-29T14:57Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "56039"}, "publisher": {"list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-8600"], "code": "S4", "subject": ["H004"], "url": ["http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=398b9487-9177-4afb-995c-0747f5b475e0"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "H", "original": true, "pages": 8, "sheets": 0.571, "timestamp": "20090629145723.0", "account": {"year": 2008, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}], "id": "502DE36DC95243E47F471BC50F6558A2", "lname": "Šlekienė", "fname": "Virginija", "status": "1", "name": "Šlekienė, Virginija"}]}-
local.typeS-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.