Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95438
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Dvilevič, Barbara
Title: O nazwach miesięcy w języku polskim i litewskim
Other Title: Mėnesių pavadinimai lenkų ir lietuvių kalbose
Names of the months in the Polish and Lithuanian languages
Is part of: Tożsamość na styku kultur = Tapatybė kultūrų sankirtoje. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008
Extent: p. 138-147
Date: 2008
Keywords: Etimologija;Mėnesių pavadinimai;Lenkų kalba;Lietuvių kalba;Tarmės;The etymology;The manes of the months;The Polish language;The Lithuanian language;The dialects
ISBN: 9789955203759
Abstract: Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesis skyriamas panašumams ir skirtumams, esantiems mėnesių pavadimuose lenkų ir lietuvių kalbose. Analizuojami ne tik dabartiniai mėnesių pavadinimai būdingi abiem kalbom, bet ir tie, kurie buvo vartojami senovėje, o šiandien sutinkami kai kuriose tarmėse. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog mėnesių pavadinimuose lenkų ir lietuvių kalbose yra daugiau panašumų nei skirtumų. Pradėkime nuo to, kas bendra. Šiuo metu abiejose kalbose nėra mėnesių pavadinimų, susijusių su bažnytinėmis šventėmis, tačiau tokio tipo pavadinimų buvo liaudies ir senovės leksikoje. Daugelis mėnesių pavadinimų yra/buvo susiję su augalų pasaulio stebėjimais, žmogaus ūkine veikla, su gamtos reiškiniais, o taip pat su gyvūnų pasauliu. Keturi dabartiniai mėnesių pavadinimai abiejose kalbose yra identiški, o būtent lipiec/liepa, paždziernik/spalis, listopad/lapkrids, grudzien/gruodis. Skirtumai mėnesių pavadinimuose visų pirma susiję su kiekybiniais bruožais. Lietuviškam kalendoriui būdinga gan didelė mėnesių pavadinimų grupė, susijusi su gyvūnų/paukščių pavadinimais. Visi pavasario mėnesių pavadinimai vartojami dabartinėje lietuvių kalboje {kovas, balandis gegužė) yra kilę nuo paukščių pavadinimų. Senovės lietuvių kalboje ir tarmėse tokių pavadinimų buvo žymiai daugiau, o tuo tarpu lenkų kalboje (senovės ir tarmėse) tik du (zok, rujan). Lietuvių kalboje taip pat daugiausia buvo mėnesių pavadinimų susijusių su žemdirbyste, ypač su sėja ir derliaus nuėmimu
In this paper the main attention is paid to the similarities and differences, which appear in the names of the months in the Polish and Lithuanian languages Not only the actual names of the months, which are typical for both the languages are analysed, but also those, which were used in old times, and today are met in the some dialects. At first glance it seems that the names of the months in the Polish and Lithuanian languages have more similarities than differences. Let's start with the mair things. Nowadays both the languages have no names of the months, which are con nected with the church holidays, although the names of such kind were present ir the folk and old vocabulary. The most of names of the months are/were connectec with observations of flora, human household activity, natural phenomena, and alsc with fauna. Four actual names of the months in the both languages are identical namely lipiec/liepa (July), pazdziernik/spalis (October), listopad/lapkritis (November) grudzien/gruodis (December). The differences between the names of the months, first of all, are connected with the quantitative features. The large enough group of the months, connected with the names of animals/birds, is typical for the Lithuanian calendar. All the names of the spring months, which are used in the actual Lithuaniar language (kovas, balandis, gegužė - March, April, May) are originated from the namet of birds. There were many more of such names in the old Lithuanian language anc dialects, whereas in the Polish language (in old and in the dialects) there were onl) two (zok, rujan). There were also more names of the months in Lithuanian language which were connected with the agriculture, especially with sowing and harvest
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95438
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.41 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.