Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95222
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005);Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dužinskas, Raimundas;Ratkevičienė, Valentina;Jasaitis, Jonas
Title: Ūkinės veiklos įvairovės skatinimas kaimiškosiose vietovėse: lūkesčiai ir galimybės
Other Title: Stimulation of economic activity diversification in rural areas: expectations and possibilities
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2007, T. 14, priedas
Extent: p. 27-34
Date: 2007
Keywords: Darbas arti namų;Darbas namuose;Etnografiškai skirtingi regionai;Neformalus tęstinis mokymas;Neurbanizuotų vietovių funkcijos;Šeimos verslas;Ūkinės veiklos įvairinimas;Ethnographic regions;Diversification of economy;Family business;Functions of non-urbanized areas;Non-formal permanent education;Work at home;Work near home
Abstract: Nagrinėjami kompleksinio tyrimo, vykdyto pagal tarptautinę EQUAL programą, duomenys. Jungtinė Vilniaus pedagoginio ir Šiaulių universitetų mokslininkų grupė Molėtų krašte tyrė galimybes įvairinti kaimo vietovių ūkinę veiklą, sukuriant darbo vietas gyventojų namuose arba arti jų. Tai leistų žymiai geriau panaudoti vietinius žmonių išteklius, derinti jų profesinę veiklą ir šeimos narių pareigas. Tiriant darbo namuose poreikį ir galimybes buvo remtasi Šiaulių universitete sukurtu neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistemos teoriniu modeliu. Analizuotos galimybės plėtoti neagrarinę kaimo gyventojų veiklą, ugdyti jų verslumą, puoselėti etnografinį ir dorovinį paveldą, skatinti bendruomeniškumą ir pilietiškumą. Nagrinėjant galimybes sukurti kaimo vietovėse darbo vietas, pagrįstas šiuolaikinėmis technologijomis, buvo siekta išsiaiškinti verslininkų suinteresuotumą plėtoti mokslo ir verslo ryšius. Sukurta tyrimo metodika buvo išbandyta etnografiškai skirtingose Mažeikių ir Šiaulių rajonų savivaldybėse. Tyrimų duomenys leido suformuluoti apibendrintas išvadas apie galimybes įvairinti kaimo vietovių ūkinę veiklą
This paper deals with analysis of data collected during the research project based on the international EQUAL programme. The joint team of scientists from Šiauliai and Vilnius Pedagogical universities tried to study all the main possibilities for diversification of rural economy, creating new jobs in residences of local inhabitants or near them. Implementation of this programme would allow a better use of the local human resources and combining the professional career and responsibilities of family members. Our research of needs and possibilities for work in residential locations was based on a theoretical model of modern functions’ system of non-urbanized areas, compiled at Šiauliai University. We have analysed the potentiality for developing non-traditional business activities, entrepreneurship, upholding ethnic and moral heritage, stimulation of sociality and civil activity. We have tried to evaluate the interest of businessmen in developing connections between science and business in creating new jobs based on advanced technologies. Our methodology was tested in two different ethnographic regions – Mažeikiai and Šauliai municipality areas. The research data allow more generalized scientific conclusions regarding the possibilities for diversification of countryside economy
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/ZUpried/ZemPr_027_034.pdf
http://images.katalogas.lt/maleidykla/ZUpried/ZemPr_027_034.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Šiaulių universitetas, kptc@smf.su.lt
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.74 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

30
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

4
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.