Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95012
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Visuomenės sveikata / Public health (M004)
Author(s): Tubelis, Linas;Milašius, Kazys;Dadelienė, Rūta
Title: Dviratininkių specialųjį parengtumą sąlygojantys veiksniai
Other Title: Factors of special preparedness in cyclists
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras., 2007, Nr. 1(47)
Extent: p. 57-62
Date: 2007
Keywords: Dviratininkės;Specialusis galingumas;Koreliaciniai ryšiai;Standartizavimas;Cyclists;Special performance;Correlation;Standardization
Abstract: Darbo tikslas – nustatyti dviratininkių įvairių požymių sąsają su specialiuoju anaerobiniu alaktatiniu glikolitiniu galingumu. 2006 metais ištirta 30 Lietuvos rinktinės ir jos pamainos dviratininkių. Nustatyti pagrindiniai fizinio išsivystymo rodikliai: ūgis, kūno masė, raumenų masė, parankesnės plaštakos jėga. Tirtas vienkartinis raumenų susitraukimo galingumas (VRSG), anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas (AARG), psichomotorinės reakcijos laikas (PRL), judesių dažnis (JD) per 10 s. Nustatytas Rufjė indeksas ir specialusis anaerobinis alaktatinis galingumas dirbant veloergometru 10 s trukmės darbą, taip pat specialusis anaerobinis alaktatinis glikolitinis galingumas dirbant veloergometru 30 s trukmės darbą (Skernevičius ir kt., 2004). Sąsajai tarp įvairių dviratininkių požymių nustatyti taikytas Pirsono tiesinės koreliacijos metodas. Ryšio patikimumas ir reikšmingumas buvo vertinamas pagal koreliacijos koeficientą (r). Laikyta, kad p < 0,05, kai r = 0,35–0,45, p < 0,01, kai r = 0,46–0,56, p < 0,001, kai r = 0,57 ir daugiau. Kad būtų galima išskirtinius sportininkių duomenis palyginti tarpusavyje ir su aritmetiniais vidurkiais, rodikliai standartizuoti ir sudaryti normalizuotų rodiklių profiliai. Tyrimas parodė, kad dviratininkių anaerobinį alaktatinį ir mišrų anaerobinį alaktatinį glikolitinį absoliutų specialųjį galingumą sąlygoja raumenų masė. Tai leidžia daryti prielaidą, kad norint padidinti specialųjį anaerobinį alaktatinį glikolitinį galingumą tikslinga specialiais fiziniais krūviais didinti specialiųjų raumenų masę. Šie tyrimų duomenys patvirtina ankstesnių jaunųjų 15–17 metų dviratininkių tyrimų rezultatus, kad dviratininkių raumenų masės sąsaja su VRSG ir AARG yra stipri
The aim of the work was to find a correlation among various features and special anaerobic alactic glycolytic capacity in cyclists. In 2006, 30 girls from the Lithuanian national cycling team and its reserve were examined. The main indices of physical development, such as height, body mass, muscular mass, leading hand force were measured. Investigation included single muscular contraction power (SMCP), anaerobic alactic muscular power (AAMP), psychomotor response time (PRT). 10-s movement frequency (MF). The Roufier index and special anaerobic alactic power on a veloergometer, as well as special anaerobic alactic glycolytic power in a 30-s veloergometer test were established (Skernevičius et al., 2004). Pearson's linear correlation method was applied to find a correlation among various features of the cyclists. The reliability and significance of a correlation were evaluated according to the correlation coefficient (r), p<0.05, r = 0.35-0.45; p<0.01, r = 0.46-0.56; p<0.001, r = 0.57 and more. To compare the experimental features of the cyclists among themselves and with the mathematical means, the indices were standardized, and profiles of normalized indices were compiled. The study showed that muscular mass was a decisive factor determining the anaerobic alactic and a combined anaerobic alactic glycolytic absolute special capacity. This fact implies that special anaerobic alactic glycolytic capacity may be increased by applying special physical loads to increase the mass of specific muscles. These data confirmed also data of previous studies in junior cyclists (girls aged 15-17 years) (Vilkas, Dadelienė, 2004). A correlation of muscular mass with SMCP and AAMP was strong
Internet: http://www.sportinfo.lt/get_file.php?file=eHRWdXFIQ2d4V2hvbldxUW1kQ1hrV2VYbDUyVG5KN0didGFXWnNLdWxaYVV5MjZrY0p6RnJKNWZhTWZJekdhZWJwYVZhc2xpbUpPYmtaYW5tWnVZbHNhZGJvdHdwNWVvY2FLVDFjclNiVkpubm1Tam1adkhqNXVSbDJYRVoyTm5rOEZyYVpxV2xXdWJsR0xDeHMlMkJabTVxa2JXS2FvSnJGYjhuSWNzUnlsQSUzRCUzRA==
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

51
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.