Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/94734
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Visuomenės sveikata / Public health (M004)
Author(s): Jankauskas, Jonas;Kalibatas, Julius;Jatulienė, Natalija;Poteliūnienė, Sniegina
Title: Universitetinių aukštųjų mokyklų I kurso studentų požiūris į aktyvų gyvenimą
Other Title: Academic high schools the first-year students' attitude to active life-style
Is part of: Visuomenės sveikata : mokslo darbai. , 2006, Nr. 2
Extent: p. 37-43
Date: 2006
Keywords: Studentų kūno kultūra;Fizinio aktyvumo motyvacija;Fizinė saviugda;Kūno kultūros pratybos;Students physical activity;Physical activity motivation;Physical self-help;Physical activity practice
Abstract: Tyrimu siekiama išaiškinti socialinį ir vertybinį studentų požiūrį į kūno kultūrą. Tikslui pasiekti buvo suformuluoti uždaviniai: 1) išaiškinti studentų požiūrį į sportą kaip į socialinį reiškinį, 2) ištirti studentų požiūrį ir nuostatas į kūno kultūrą, 3) išaiškinti studentų fizinio aktyvumo motyvus, poreikį bei prielaidas fizinei saviugdai, 4) įvertinti pirmojo kurso studentų fizinę sveikatos būklę. Tyrimas atliktas naudojant parengtą klausimyną, kuriame vyravo uždaro tipo klausimai. Tyrime dalyvavo 15 universitetinio tipo aukštųjų mokyklų. Apklausti 1528 I kurso studentai (893 merginos ir 635 vaikinai). Matematinė statistika atlikta naudojant statistinį paketą STATISTICA. Statistiškai reikšmingam skirtumui nustatyti tarp skirtingų aukštųjų mokyklų studentų, vaikinų ir merginų vertinimų buvo naudojamas Chi kvadrato kriterijus. Vertinant kūno kultūros vaidmenį paaiškėjo, kad daugelis (62,3%.) studentų suvokia kūno kultūros naudą, padedančią realizuoti savo tikslus studijuojant. 37,7% apklaustųjų studentų nurodė, kad geras fizinis parengtumas padeda siekti geresnių studijų rezultatų, nors 24,6% studentų atrodo, jog geras fizinis parengtumas niekaip nesisieja su sėkmingomis studijomis. Merginų ir vaikinų atsakymai vertinant kūno kultūros vaidmenį iš esmės nesiskyrė. Nustatyta, kad daugelyje aukštųjų mokyklų kasdienė fizinio ugdymo praktika dažniausiai apsiriboja trumpalaikiu, pragmatiniu uždavinių sprendimu, orientuotu ne į vidinius studento asmenybės parametrus, o į išorinius - fizinių galių ugdymą ir funkcinį organizmo pajėgumo didinimą. Iš akiračio išleidžiami pasaulėžiūriniai, psichologiniai ir kiti svarbūs ugdymo parametrai
The Main Aspiration of This Research Was to Find Out Students' Social and Cultural Attitude to Physical Activity. Objects: 1. To Explore Students' Social and Cultural Attitude to Physical Activity. 2. To Sort Out Students' Estimation to Sport as Social Phenomenon. 3. To Explore Students' Attitude and Convictions towards Physical Activity; To Find Out Students' Physical Activity Motives, Needs and Assumptions to Physical Self-Help. Methods. Questionnaire Documents Analysis and Mathematical Statistics Methods were Used in this Research. Questionnaires with Enclosed Questions Types were Made for Universities Students. 15 Lithuanian Academic High Schools Took Part in this Research. 1528 The First-Year Students (including 893 girls and 635 boys) were Polled. Statistical Packet STATISTICA was Used while Doing Mathematical Statistics. Chi Quadrate Criterion was Used to Assesss the Difference between The Answers of Girls and Boys Separately. It is Clarified that Students' Majority (62.3 %) Thinks that Physical Activity Helps to Materialize Studying Intentions. 37.7 % Students' Say that Good Physical Wellness Helps to Achieve Better Studying Results, While 24.6 % Think that It doesn't Influence Better Studying Results. Basically, Separate Girls' and Boys' Answers Weren't Largely Different in Evaluation of Importance of Physical Activity. It is Estimated that Physical Training Practice Limits Short-Term and Pragmatic Tasks that are Oriented Not to Inner Student's Needs, but to Functional Enlargement of Organism's Fitness in Most High Schools
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/94734
Affiliation(s): Higienos institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.