Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/941
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBakanauskienė, Irena-
dc.contributor.authorMartinkienė, Jurgita-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-09-21T10:38:39Z-
dc.date.availablenull-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn13921142-
dc.identifier.otherVDU02-000011356-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/941-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/941/1/ISSN2335-8750_2011_N_60.PG_29-43.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/941-
dc.description.abstractŠiuolaikinėms verslo įmonėms reikalingi vadybos specialistai turintys vadybines kompetencijas, leidžiančias darbuotojui sėkmingai dirbti kintančioje verslo ir ekonominėje aplinkoje. Deja, vadybos literatūroje vis dar pasigendama tokio vadybinių kompetencijų sąrašo. Todėl straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – įvardinti ir apibūdinti vadybines kompetencijas bei jų atskiras dedamąsias, pasitelkiant verslo įmonių vadovų požiūrį. Tyrimo uždaviniai: 1) remiantis moksline literatūra išskirti ir apibūdinti vadybines kompetencijas; 2) išsiaiškinti verslo įmonių vadovų požiūrį į vadybos specialistų vadybines kompetencijas, pateikiant jų vertinimui literatūros analizės pagalba sudarytą vadybinių kompetencijų sąrašą. Tyrimo metodologija remiasi teoriniais vadybinių kompetencijų modeliais, kurie plačiai taikomi inovatyviose užsienio kompanijose, bei mokslinėje literatūroje išskiriamomis tokiomis vadybinėmis kompetencijomis: profesinės (žinių ir mokėjimų raiška), socialinės (socialinio elgesio efektyvumas, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių) ir asmeninės (savęs įvertinimo įgūdžių ir asmeninių savybių derinys). Tyrimo metu buvo naudojamas struktūrizuotas klausimynas, derinant kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodus. Sudarant klausimyną, panaudoti 3 instrumentai: ESCI-U SAQ (angl. Emotional and Social Competency Inventory, Self Assesment Questionnaire, Goleman, Boyatzis, 2007), PLUM kompetencijų modelis, M. Woodcocko ir D. Francis (1982) parengtas žodinis testas, skirtas vadybinių kompetencijų poreikio nustatymui. Tyrimo rezultatai atskleidė verslo įmonių vadovų požiūrį į vadybos specialistų vadybines kompetencijas. [...]lt
dc.description.abstractThe article analyses the issues of defining managerial competencies. Having analyzed research literature, competencies were classified by the models of managerial competencies into three blocks: professional (application of knowledge and skills), social (effectiveness of social behaviour, ability to adapt to changes) and personal (combination of self-assessment skills and personal traits). Evaluation of these competencies has been made on a basis of the survey of Western Lithuania region business companies’ managers thereby defining the key managerial competencies (as perceived by the managers) of a management professionalen
dc.description.sponsorshipEkonomikos ir vadybos fakultetas-
dc.description.sponsorshipVadybos katedra-
dc.description.sponsorshipVakarų Lietuvos verslo kolegija-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 29-43-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofOrganizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, T. 60-
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyProQuest-
dc.relation.isreferencedbyVINITI-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.rightsSutarties data 2013-04-17, nr. A1219, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectKompetencijoslt
dc.subjectGebėjimailt
dc.subjectVadybinės kompetencijoslt
dc.subjectCompetenciesen
dc.subjectAbilitiesen
dc.subjectManagerial competenciesen
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleDetermining managerial competencies of management professionals : business companies managers’ approach in Western Lithuania regionen
dc.title.alternativeVadybos specialistų vadybinių kompetencijų nustatymas : vakarų lietuvos regiono verslo įmonių vadovų požiūrisen
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dcterms.bibliographicCitation29-
dc.date.updated2019-11-11T14:22Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"other": ["Vytauto Didžiojo universiteto leidykla"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-1142"], "code": "S4", "subject": ["S003"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/941/1/ISSN2335-8750_2011_N_60.PG_29-43.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/941"], "country": "LT", "language": "en", "area": "S", "original": true, "pages": 15, "sheets": 1.071, "timestamp": "20191111142254.0", "account": {"year": 2011, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Ekonomikos ir vadybos fakultetas", "id": "02", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Vadybos katedra", "id": "0202", "level": "3", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "D469108DBA339DFCF7F01E551D2EC1EE", "lname": "Bakanauskienė", "fname": "Irena", "status": "1", "orcid": "0000-0002-4995-891X", "name": "Bakanauskienė, Irena"}, {"contribution": 0.5, "aip": 2, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Ekonomikos ir vadybos fakultetas", "id": "02", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Vadybos katedra", "id": "0202", "level": "3", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}, {"create": false, "contribution": 0.25, "name": "Vakarų Lietuvos verslo kolegija", "id": "291828430"}], "id": "6B2FBFBE11FDA8CDA137EC8684F19A17", "lname": "Martinkienė", "fname": "Jurgita", "status": "0", "name": "Martinkienė, Jurgita"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptVadybos katedra-
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2011, nr. 60
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml11.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

176
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

120
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.