Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Publication
  Kano modelio taikymas vaikų darželių paslaugų kokybės vertinimui
  [Application of Kano model for the assessment of kindergarten service quality]
  research article
  Adomaitienė, Roma
  ;
  Varanauskaitė, Karolina
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2015, nr. 73, p. 143-160
  Straipsnyje nagrinėjami vaikų darželių kokybės vertinimo ypatumai taikant Kano modelį. Analizuojama patraukliosios kokybės teorija, atskleidžiami ikimokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimo aspektai, pateikiama vaikų darželių klientų lūkesčių analizė.
    167  226
 • Publication
  Reklaminės žinutės šaltinio įtakos reklamos efektyvumui modeliavimas: teorinis aspektas
  [Modeling of the impact of advertising source on advertising effectiveness: theoretical insights]
  research article ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, [T.] 73, p. 49-61
  Theoretical aspects of the impact of advertising source on advertising effectiveness are being analysed in the article. Since advertising is one of the most popular means of marketing communication, increasing the effectiveness of advertising is an object of focus that increases the possibility to achieve the aim of marketing communication. As advertising source is one of the elements of advertisement, the aim of the article is to elaborate the theoretical model of the impact of advertising source on advertising effectiveness. While achieving the aim of the article, the analysis and synthesis of the scientific literature is provided. As a research result, factors influenced by advertising source that impact advertising effectiveness are identified and a theoretical model of the impact of advertising source on advertising effectiveness is elaborated.
    229  339
 • Publication
  Pokyčių komunikacija viešajame sektoriuje : tyrimo metodologinis konstruktas
  [Communication of changes in the public sector : research methodology]
  research article
  Trofimovas, Viktoras
  ;
  Valackienė, Asta
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2015, nr. 73, p. 121-141
  Straipsnyje analizuojamas besikeičiantis požiūris į viešojo sektoriaus organizacijų pokyčių komunikaciją. Komunikaciją siekiama pristatyti kaip socialinį institutą, t.y. atvirą sistemą, leidžiančią konstruoti socialinių santykių tinklą, užtikrinantį organizacijos veiklos tęstinumą ir strateginius pokyčius. Todėl ją nusakantys reiškiniai siejami su vadybos procesu, siekiant užtikrinti visuomenės veiklos suderinamumą, veiksmingumą. Straipsnyje kviečiama mokslinei diskusijai, aptariant viešojo sektoriaus komunikacijos ypatumus pokyčių metu, pagrindžiant šio socialinio reiškinio praktinio taikomumo lauką. Pateikiama viešojo sektoriaus organizacijų samprata, atskleidžiama komunikacijos raiška viešojo sektoriaus organizacijose. Straipsnyje pristatoma autorių sukonstruota tyrimo metodologija, apimanti pokyčių komunikacijos lauką, adaptuota viešojo sektoriaus organizacijų pavyzdžiu.
    229  449
 • Publication
  Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacijos ir tarpkultūrinės kompetencijos integracija
  [Integration of intercultural competence and internationalization at small and medium enterprises of Lithuania]
  research article ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, [T.] 73, p. 27-47
  The article presents methodology and results of the empirical research “The Integration of Intercultural Competence and Internationalization at Small and Medium Enterprises of Lithuania”. The authors have estimated the elements of leadership / manager intercultural competence at small and medium enterprises in association with the internationalization process at the enterprise.
    108  164