Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93392
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filosofija (H001) / Philosophy
Author(s): Kiršytė,Renata
Title: Mano ir kito tapatybės medijavimas: fenomenologinės filosofijos įžvalga
Other Title: Mediation of identity, me and the other: perspective of phenomenological philosophy
Extent: 49 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Tapatybė;Identity;Medijacija;Mediation;Fenomenologija;Phenomenology
Abstract: The main premise of this thesis is to look at the identity of “I” and of the “Other” thought the perspective of its mediation. Although a wide range of philosophical thought is referred to, the main polar point is a phenomenological philosophy with Emmanuel Levinas and Alphonso Lingis as representatives for dialogue. First part of the work touches upon the history and foundation of phenomenological philosophy and due to the analysis being mainly on the relations between “Me” and the “Other”, it leads to a narrower area of ethics. The topic is looked at from a view point of phenomenological philosophy but an intake on semiotics is included as a comparison for the method. This closes the first part of the more theoretical segment of this work leading to a more in-depth definition of Identity and Mediation. Question of Identity is analysed as a twofold approach: one questioning the state of no identity and the other focusing of the inner pursuit of identity. Subtopic on Mediation follows the same structure and looks at how the other, which is not another human being, is mediated within a human paradigm as well as the growing complexion of a global like identities leading to unauthentic identity. The recommendations that follow from this work include: encouragement to put more emphasis on the language used in the preparation of educational material and the impact on stereotype formation it has; the identification of joy surplus and the lack of sadness leading to a neurotic and unauthentic society; the risk of declining ethnical identity due to a pier pressured acceptance of global identities. The thesis is written in a softer, non-scientific language due to an author’s poetic nature, including many thoughts and ideas from unpublished essays and articles on a related subject.
Šiuo darbu siekta pažvelgti į „Mano“ ir „Kito“ tapatybę ir į jos medijavimą. Pagrinde remiamasi fenomenologinės filosofijos tekstais, o ypač Emmanuelio Levino ir Alphonso Lingio darbais, tačiau taip pat apžvelgiamos ir kitų filosofų mintys. Pirma darbo dalis trumpai pristato fenomenologinės filosofijos istoriją ir jos raidą bei moralės filosofiją. Nors tema analizuojama fenomenologinių aspektu, aptariama ir semiotika, kaip kitas metodas tapatybei ir jos sampratai apibrėžti. Antroji darbo dalis detaliau žvelgia į tapatybę bei jos sampratą ir tapatybės medijavimą šiuolaikiniame kontekste. Kalbant apie tapatybe daugiausia skiriama dėmesio būsenai be tapatybės bei tapatybės paieškos platformoms. Medijavimo potemė paliečia ne tik žmogaus bet ir gyvūno tapatybės konstravimą ir globalių, idėjinių tendencijų įtaka neautentiškam tapatybės konstravimui. Rekomendacijos apima siūlymą gilinti ir praplėsti supratimą apie kalbos, naudojamos ugdymo medžiagoje, įtaką tapatybės stereotipų formavimui. Skatinama atpažinti džiugesio pertekliaus ir liūdesio stokos įtaką neurotinės asmenybės ir neautentiškos tapatybės formavimuisi. Dėl autorės poetinės prigimties darbas parašytas švelnesne (nei įprasta mokslinė) kalba..
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93392
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
renata_kirsyte_md.pdf700.94 kBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

4
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons