Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93379
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Ponomarenko, Denis
Supervisor: Kolevinskienė, Žydronė
Title: Gotiškumas Jolitos Skablauskaitės kūryboje
Other Title: The Gothic Aspect in the Works of Jolita Skablauskaitė
Extent: 59 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Gotiškumas;Gothicness;Antgamtiškumas;Supernaturality;Protagonistas;Protagonist;Antagonistas;Antagonist;Chtoniškosios erdvės;Chthonic spaces;Jolita Skablauskaitė
Abstract: Magistro darbe analizuojama gotikinės literatūros įtaka Jolitos Skablauskaitės romanuose Septyniadangė erdvė (2004), Brudenis (2006) ir Sado sindromas (2010). Išskirti trys pagrindiniai gotikinio romano aspektai: erdvė, protagonistas ir antagonistas. Darbe mėginama analizuoti, kiek rašytojos sukurtos erdvės ir veikėjai yra nauji, o kiek perimta iš laiko išgrynintų gotikos elementų. Mėginama atsakyti į klausimą: kokia gotikos paskirtis rašytojos romanuose. Teorinėje darbo dalyje remtasi Jerrold E. Hogle veikalu The Cambridge Companion to Gothic fiction. Šios knygos pagrindu išskirti gotikinio romano bruožai ir jų aktualumas šiuolaikinėje gotikoje. Analitinėje dalyje, pasitelkus hermeneutiką, mėginta įžvelgti ir analizuoti gotikinės literatūros bruožus rašytojos kūryboje.
This Master’s thesis examines the influence of Gothic literature in Jolita Skablauskaitė’s novels Septyniadangė erdvė (2004), Brudenis (2006) and Sado sindromas (2010). Three general aspects of the Gothic novel have been distinguished: the space, the protagonist, and the antagonist. This thesis attempts to analyze how novel are the spaces and characters developed by the writer, and how much of it was adopted from the established elements of Gothic fiction. The thesis attempts to answer the following question: what is the purpose of the Gothic elements present in the author’s novels? The theoretical part of the thesis is based on Jerrold E. Hogle’s The Cambridge Companion to Gothic Fiction. The features of the Gothic novel and the relevance of these features were discerned based on this work. The analytical part, using the approach of hermeneutics, delves into and analyzes the features of Gothic literature in the author’s works.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93379
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

194
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

192
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons