Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93359
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Krečienė,Diana
Title: Veiksniai skatinantys futbolininkes lankyti treniruotes Vilniaus mieste
Other Title: Factors promoting female sex attendance at football training in Vilnius
Extent: 51 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Futbolo treniruotės;Football training;Motyvacija;Motivation;Motyvaciniai veiksniai;Motivational factors
Abstract: Futbolas yra laikomas vyrų sporto šaka, nes skiriasi moterų ir vyrų komandų aprūpinimas inventoriumi, rėmėjų skaičius, valstybės finansavimas. Tačiau merginos nepasiduoda ir kasmet dalis jų nusprendžia lankyti futbolo treniruotes. Futbolo treniruotės lemia geresnę moterų sveikatą, nes jos tampa aktyviomis, gerėja kūno išvaizda. Nors moterims išgarsėti ir praturtėti iš futbolo sporto šakos yra mažesnė tikimybė nei vyrams, dalis jų renkasi treniruotes. Todėl tampa labai įdomų, dėl kokių priežasčių jos tai daro. Baigiamojo darbo problemą galima išreikšti klausimu: kokie veiksniai skatina futbolininkes treniruotis futbolą Vilniaus mieste ir kaip tie veiksniai skiriasi tarp anksčiau ir vėliau treniruotes lankyti pasirinkusių sportininkių? Magistro darbe buvo išsikelta ir patvirtinta hipotezė: futbolininkes Vilniaus mieste futbolą treniruotis skatinantys veiksniai yra skirtingi amžiaus ir treniruočių lankymo trukmės aspektais. Magistro darbo tikslas yra ištirti veiksnius, kurie skatina futbolininkes lankyti treniruotes Vilniaus mieste. Magistro baigiamąjį darbą sudaro įvadas, keturi darbo skyriam išvados, rekomendacijos, literatūra. Pirmame skyriuje pateikiama futbolo treniruočių eiga, socialiniai, ekonominiai, materialūs ir sveikatos veiksniai, skatinantys sportininkus treniruotis. Antras skyrius yra skirtas tyrimo metodologijai aprašyti. Trečiame skyriuje pateikiami atlikto tyrimo rezultatai. Ketvirtame skyriuje rezultatai lyginami su jau anksčiau atliktais tyrimais.
Football is considered to be a male sport because the supply of inventory for men and women, the number of sponsors, and public funding differ. However, the girls do not give up and some of them decide to attend football training every year. Soccer workouts lead to better women's health because they become active, improve body appearance. Although women are more famous and enriched with football, they are less likely than men, some of them opting for workouts. Therefore, it becomes very interesting why they do it. The problem of the final thesis can be expressed in the question: what factors promote the female gender training in Vilnius city and how do these factors differ from the motivational factors of the male gender? In the Master's thesis a hypothesis was developed and confirmed: Factors stimulating football training in Vilnius city are the educational process, social and health, but compared to boys, girls are more encouraged by social and health factors, and boys are the process of education and education. economic factors. The aim of the Master's Thesis is to investigate the factors that encourage female sex attendance at football training in Vilnius. Master's thesis consists of introduction, four conclusions, recommendations, literature. The first section presents the progress of football training, social, economic, material and health factors that encourage athletes to train. The second chapter is for describing the research methodology. The third chapter presents the results of the study. In the fourth chapter, the results are compared with previous studies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93359
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

58
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

20
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.